แคนนอน ร่วมยินดีกับสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพิธีเปิด ‘โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพิมพ์’ ติดตั้งเครื่องพิมพ์ดิจิทัลความเร็วสูง Canon ColorStream 6700 Chroma - Canon Thailand

  แคนนอน ร่วมยินดีกับสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ในพิธีเปิด ‘โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพิมพ์’
  ติดตั้งเครื่องพิมพ์ดิจิทัลความเร็วสูง Canon ColorStream 6700 Chroma

  คณะผู้บริหาร บ. แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย มร.ฮิโรชิ โยโกตะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย มร.อุย ชิค โฮ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์บิสซิเนสอิมเมจจิ้งโซลูชั่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร. อรัญ หาญสืบสาย (ที่ 7 จากซ้าย) ที่ปรึกษา สำนักพิมพ์จุฬาฯ และคณะผู้บริหาร เนื่องใน พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพิมพ์ และติดตั้งเครื่องพิมพ์ดิจิทัลความเร็วสูง Canon ColorStream 6700 Chroma เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการพิมพ์สู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ณ สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  บุคคลในภาพ (จากซ้าย)

  1. นายณัฐพล รุ่งสมบูรณ์ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ โปรเฟสชั่นแนล พริ้นติ้ง โปรดักส์ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
  2. มร.อุย ชิค โฮ – รองประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์บิสซิเนสอิมเมจจิ้งโซลูชั่น บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
  3. มร.ฮิโรชิ โยโกตะ – ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
  4. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ – อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ – รองอธิการบดี ด้านการเงินและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  6. นางอรทัย นันทนาดิศัย – กรรมการผู้จัดการ สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  7. ศาสตราจารย์ ดร.อรัญ หาญสืบสาย – ที่ปรึกษา สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย