DR 6010C

Simple addition to boost efficiency

ร่วมต้อนรับสู่เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ภาพแบบใหม่ 3 ไลน์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อติดตั้งในสแกนเนอร์ความเร็วสูง DR 6010C ให้คุณสแกนได้ด้วยความเร็วสูงถึง 60 แผ่นต่อนาที ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้งานได้ง่ายโดยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว

  • ขนาดสแกน: ได้ถึงขนาด A4
  • ความเร็วในการสแกน: สูงสุด 60 หน้าต่อนาที / 120 ภาพต่อนาที
  • เชื่อมต่อกับ USB 2.0 หรือ SCSI-III ได้