ใหม่

Mobile File Transfer

ถ่ายโอนข้อมูลได้ทุกที่ด้วย FTP

แอปฯ Mobile File Transfer ตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานหลังการถ่ายภาพสำหรับช่างภาพกีฬาและช่างภาพข่าวระดับมืออาชีพ โดยช่างภาพสามารถอัปโหลดภาพจำนวนมหาศาลไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP / FTPS / SFTP ด้วยความเร็วสูงในระบบ 5G ผ่านอุปกรณ์มือถือที่รองรับ

พร้อมใช้งานได้แล้วที่

หากไม่สามารถดาวน์โหลดผ่านแอพพลิเคชั่น Google Play Store ได้ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ถ่ายโอนข้อมูลได้สะดวกผ่าน FTP

การถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังอุปกรณ์มือถือและเซิร์ฟเวอร์เป็นไปอย่างราบรื่น

การเชื่อมต่อ

ขณะนี้ ผู้ใช้สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP/FTPS/SFTP1 ได้โดยตรงด้วยความเร็วสูงผ่านเครือข่ายมือถือระบบ 5G กับอุปกรณ์มือถือที่เข้ากันได้

กล้องและอุปกรณ์มือถือสามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi หรือ USB

คุณสมบัติการถ่ายโอนข้อมูล

แอปฯ มีโหมดการถ่ายโอนดังต่อไปนี้

  1. การถ่ายโอนไฟล์อัตโนมัติ (โอนโดยตรงแบบอัตโนมัติ)
  2. การถ่ายโอนไฟล์ที่เลือก
  3. การถ่ายโอนไฟล์จากตัวกรอง (โอนโดยตรงอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด)

ผู้ใช้ยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ชั่วคราวไปยังอุปกรณ์มือถือของตนเองก่อนการถ่ายโอนข้อมูลได้อีกด้วย

การเพิ่มข้อมูลอภิพันธุ์ (Metadata)

ผู้ใช้สามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลอภิพันธุ์ (Metadata)2 ของภาพ ดังต่อไปนี้

  1. ชื่อ
  2. ข้อมูลใบอนุญาต

นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกเสียงในรูปแบบ voice memo ลงในรูปภาพและถ่ายโอนจากกล้องไปยังอุปกรณ์มือถือได้เช่นกัน

แอปฯ Mobile File Transfer สามารถดาวน์โหลดได้บน Apple App Store และการเปิดตัวในอนาคต3 ของแอปฯ นี้ จะถูกเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้

อุปกรณ์มือถือที่รองรับ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :

  • iOS4 14.8 หรือสูงกว่า
  • Android5 เวอร์ชั่น 9, 10, 11 และ 12

1 FTP: มาตรการการถ่ายโอนไฟล์, FTPS: มาตรการการถ่ายโอนไฟล์ที่มีการเข้ารหัส SSL/TLS, SFTP: มาตรการการถ่ายโอนไฟล์ ระยะไกลผ่านไฟล์ SSH
2 มูลอภิพันธุ์ (Metadata) ตามมาตรฐานที่กำหนดโดย คณะกรรมการสภาสื่อโทรคมนาคมนานาชาติ (IPTC)
3 iOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ และใช้งานภายใต้ใบอนุญาต
4 Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC