รายการสินค้า - กล้องส่องทางไกล - Canon Thailand

ใหม่
10x20 IS
 • 10x magnification
 • 20mm objective lens
 • Lens Shift Type IS

RRP THB 20,590.00

ใหม่
8x20 IS
 • 8x magnification
 • 20mm objective lens
 • Lens Shift Type IS

RRP THB 18,690.00

10x42L IS WP
 • 10x magnification
 • Finest quality L-series lens
 • Waterproof

RRP THB 60,600.00

10x32 IS
 • 10x magnification
 • 32mm objective lens
 • Lens Shift Type IS and POWERED IS

RRP THB 49,300.00

12x32 IS
 • 12x magnification
 • 32mm objective lens
 • Lens Shift Type IS and POWERED IS

RRP THB 51,900.00

10x30 IS II
 • อัตราขยาย 10 เท่า
 • ออปเจคทีฟเลนส์ 30 ม.ม

RRP THB 19,690.00

12x36 IS III
 • อัตราขยาย 12 เท่า
 • ออปเจคทีฟเลนส์ 36 ม.ม

RRP THB 29,900.00

15x50 IS All Weather
 • กันน้ำ
 • ออปเจคทีฟเลนส์ ขนาดใหญ่ 50 ม.ม.
 • อัตราขยาย 15 เท่า

RRP THB 49,600.00

18x50 IS All Weather
 • กันน้ำ
 • ออปเจคทีฟเลนส์ ขนาดใหญ่ 50 ม.ม.
 • อัตราขยาย 18 เท่า

RRP THB 55,100.00