รายการสินค้า - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ - Canon Thailand

A4 ขาวดำ ใหม่
imageCLASS MF264dw II
 • Print, Scan, Copy
 • Print Speed (A4): Up to 28 ppm
 • First Print Out Time (A4): Approx. 5.6 sec
A4 ขาวดำ ใหม่
imageCLASS MF272dw
 • Print, Scan, Copy
 • Print Speed (A4): Up to 29 ppm
 • First Print Out Time (A4): Approx. 5.4 sec
A4 ขาวดำ ใหม่
imageCLASS MF275dw
 • Print, Scan, Copy, Fax
 • Print Speed (A4): Up to 29 ppm
 • First Print Out Time (A4): Approx. 5.4 sec
A4 ขาวดำ ใหม่
imageCLASS MF465dw
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนา และแฟกซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด (A4): 40 หน้า/นาที
 • ความเร็วในการสแกนสูงสุด (A4 สองด้าน): 100/80 ภาพต่อนาที (ขาวดำ/สี)
A4 ขาวดำ ใหม่
imageCLASS LBP246dw
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด (A4): 40 หน้า/นาที
 • ความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรก (FPOT) (A4) : ประมาณ 5 วินาที
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์ : มากถึง 1,200 (หรือเทียบเท่า) x 1,200dpi (หรือเทียบเท่า)
A4 สี ใหม่
imageCLASS LBP674Cx
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : สูงสุด 33 หน้าต่อนาที
 • ความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรก(FPOT) (A4) : ประมาณ 7.1 วินาที (ขาวดำ/สี)
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์ : มากถึง 1,200 (หรือเทียบเท่า) x 1,200dpi (หรือเทียบเท่า)
A4 สี ใหม่
imageCLASS LBP722Cx
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : สูงสุด 38 หน้าต่อนาที
 • ความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรก(FPOT) (A4) : ประมาณ 5.3 / 6.3 วินาที (ขาวดำ/สี)
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์ : มากถึง 9,600 (หรือเทียบเท่า) x 600dpi (หรือเทียบเท่า)
A4 สี ใหม่
imageCLASS MF756Cx
 • พิมพ์, สแกน, ถ่ายเอกสาร, แฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : สูงสุด 33 หน้าต่อนาที (ขาวดำ/สี)
 • ความเร็วในการสแกน (2 ด้าน A4) : สูงสุด 100 หน้าต่อนาที (ขาวดำ/สี)

RRP THB 30,800.00

A4 ขาวดำ
imageCLASS MF445dw
 • พิมพ์, สแกน, ถ่ายเอกสาร, แฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : สูงสุด 38 หน้าต่อนาที
 • ความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรก(FPOT) (A4) : ประมาณ 5.5 วินาที
A4 ขาวดำ
imageCLASS MF449x
 • พิมพ์, สแกน, ถ่ายเอกสาร, แฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : สูงสุด 38 หน้าต่อนาที
 • ความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรก(FPOT) (A4) : ประมาณ 5.5 วินาที
A4 ขาวดำ
imageCLASS LBP325x
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 43 หน้าต่อนาที
 • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก (A4) : ประมาณ 5.7 วินาที
 • ถาดใส่กระดาษรองรับได้สูงสุด : 2,300 แผ่น
A4 ขาวดำ
imageCLASS MF543x
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : สูงสุด 43 หน้าต่อนาที
 • ความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรก(FPOT) (A4) : ประมาณ 5.7 วินาที
A4 ขาวดำ
imageCLASS LBP226dw
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : สูงสุด 38 หน้าต่อนาที
 • ความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรก (FPOT) (A4) : ประมาณ 5.5 วินาที
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์ : สูงสุด 1,200 (หรือเทียบเท่า) x 1,200dpi (หรือเทียบเท่า)
A4 สี
imageCLASS MF641Cw
 • พิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : มากถึง 18 หน้าต่อนาที (ขาวดำ / สี)
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์ : มากถึง 1,200 (หรือเทียบเท่า) x 1,200dpi (หรือเทียบเท่า)

RRP THB 12,570.00

A4 สี
imageCLASS MF643Cdw
 • พิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 21 หน้าต่อนาที (ขาวดำ / สี)
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์: มากถึง 1,200 (หรือเทียบเท่า) x 1,200dpi (หรือเทียบเท่า)

RRP THB 14,330.00

A4 สี
imageCLASS MF645Cx
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 21 หน้าต่อนาที (ขาวดำ / สี)
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์: มากถึง 1,200 (หรือเทียบเท่า) x 1,200dpi (หรือเทียบเท่า)

RRP THB 17,000.00

A4 สี
imageCLASS LBP621Cw
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 18 หน้าต่อนาที (ขาวดำ / สี)
 • ความเร็วในการพิมพ์แบบ First Print-Out Time (FPOT) (A4) : 10.4 / 10.5 วินาที (ขาวดำ / สี)
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์ : มากถึง 1,200 (หรือเทียบเท่า) x 1,200dpi (หรือเทียบเท่า)

RRP THB 9,880.00

A4 สี
imageCLASS LBP623Cdw
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 21 หน้าต่อนาที (ขาวดำ / สี)
 • ความเร็วในการพิมพ์แบบ First Print-Out Time (FPOT) (A4) : 10.4 / 10.5 วินาที (ขาวดำ / สี)
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์: มากถึง 1,200 (หรือเทียบเท่า) x 1,200dpi (หรือเทียบเท่า)

RRP THB 11,320.00

A3 สี
imageCLASS LBP843Cx
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 31 หน้าต่อนาที (ขาวดำ/สี)
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 3,000 - 13,000 หน้า
A4 ขาวดำ
imageCLASS LBP352x
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 62 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 5,000 - 20,000 หน้า
A4 ขาวดำ
imageCLASS LBP351x
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 55 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 3,000 - 16,000 หน้า
A3 สี
imageCLASS LBP841Cdn
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 26 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 1,250 - 8,000 หน้า
A3 ขาวดำ
imageCLASS LBP8100n
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ : มากถึง 30 หน้าต่อนาที (A4) / 15 หน้าต่อนาที (A3)
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน : 2,000 - 5,000 หน้า
A4 ขาวดำ
imageCLASS LBP6030
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): 18 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ต่อเดือนที่แนะนำ: 200 - 800 หน้า

RRP THB 3,360.00

A4 ขาวดำ
imageCLASS LBP6030w
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : มากถึง 18 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 200 - 800 หน้า

RRP THB 3,700.00

A4 ขาวดำ
imageCLASS MF3010
 • พิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 18 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน : 250 - 1,000 หน้า

RRP THB 5,450.00

A3 ขาวดำ
imageCLASS LBP8780x
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 40 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 4,000 - 10,000 หน้า