รายการสินค้า - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ - Canon Thailand

A4 ขาวดำ
imageCLASS MF543x
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : สูงสุด 43 หน้าต่อนาที
 • ความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรก(FPOT) (A4) : ประมาณ 5.7 วินาที
A4 ขาวดำ ใหม่
imageCLASS LBP226dw
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : สูงสุด 38 หน้าต่อนาที
 • ความเร็วในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรก (FPOT) (A4) : ประมาณ 5.5 วินาที
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์ : สูงสุด 1,200 (หรือเทียบเท่า) x 1,200dpi (หรือเทียบเท่า)
A4 สี ใหม่
imageCLASS MF641Cw
 • พิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : มากถึง 18 หน้าต่อนาที (ขาวดำ / สี)
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์ : มากถึง 1,200 (หรือเทียบเท่า) x 1,200dpi (หรือเทียบเท่า)
A4 สี ใหม่
imageCLASS MF643Cdw
 • พิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 21 หน้าต่อนาที (ขาวดำ / สี)
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์: มากถึง 1,200 (หรือเทียบเท่า) x 1,200dpi (หรือเทียบเท่า)
A4 สี ใหม่
imageCLASS MF645Cx
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 21 หน้าต่อนาที (ขาวดำ / สี)
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์: มากถึง 1,200 (หรือเทียบเท่า) x 1,200dpi (หรือเทียบเท่า)
A4 สี ใหม่
imageCLASS MF746Cx
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : มากถึง 27 หน้าต่อนาที (ขาวดำ / สี)
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์: มากถึง 1,200 (หรือเทียบเท่า) x 1,200dpi (หรือเทียบเท่า)
A4 สี ใหม่
imageCLASS LBP621Cw
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 18 หน้าต่อนาที (ขาวดำ / สี)
 • ความเร็วในการพิมพ์แบบ First Print-Out Time (FPOT) (A4) : 10.4 / 10.5 วินาที (ขาวดำ / สี)
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์ : มากถึง 1,200 (หรือเทียบเท่า) x 1,200dpi (หรือเทียบเท่า)
A4 สี ใหม่
imageCLASS LBP623Cdw
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 21 หน้าต่อนาที (ขาวดำ / สี)
 • ความเร็วในการพิมพ์แบบ First Print-Out Time (FPOT) (A4) : 10.4 / 10.5 วินาที (ขาวดำ / สี)
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์: มากถึง 1,200 (หรือเทียบเท่า) x 1,200dpi (หรือเทียบเท่า)
A4 ขาวดำ ใหม่
imageCLASS LBP228x
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 38 หน้าต่อนาที
 • ความเร็วในการพิมพ์แบบ First Print-Out Time (FPOT) (A4) : ประมาณ 5.5 วินาที
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์: มากถึง 1200 x 1200dpi (หรือเทียบเท่า)
A4 สี ใหม่
imageCLASS LBP664Cx
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : มากถึง 27 หน้าต่อนาที (ขาวดำ / สี)
 • ความเร็วในการพิมพ์แบบ First Print-Out Time (FPOT) (A4) : 7.7 / 8.6 วินาที (ขาวดำ / สี)
 • ความละเอียดคุณภาพการพิมพ์ : มากถึง 1,200 (หรือเทียบเท่า) x 1,200dpi (หรือเทียบเท่า)
A4 ขาวดำ
imageCLASS MF266dn
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 28 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 250 - 2,500 หน้า
A4 ขาวดำ
imageCLASS MF269dw
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 28 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 250 - 2,500 หน้า
A4 ขาวดำ
imageCLASS MF113w
 • พิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 22 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 250 - 2,500 หน้า
A3 สี
imageCLASS LBP843Cx
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 31 หน้าต่อนาที (ขาวดำ/สี)
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 3,000 - 13,000 หน้า
A4 ขาวดำ ใหม่
imageCLASS MF237w
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 23 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 500 - 2,000 หน้า
A4 ขาวดำ ใหม่
imageCLASS MF235
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : มากถึง 23 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน : 500 - 2,000 หน้า
A4 ขาวดำ
imageCLASS LBP351x
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 55 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 3,000 - 16,000 หน้า
A4 ขาวดำ
imageCLASS LBP352x
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 62 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 5,000 - 20,000 หน้า
A3 ขาวดำ
imageCLASS LBP8100n
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ : มากถึง 30 หน้าต่อนาที (A4) / 15 หน้าต่อนาที (A3)
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน : 2,000 - 5,000 หน้า
A4 ขาวดำ
imageCLASS LBP6030
 • Sleep mode and Auto Shutdown feature
 • Print speed (A4): 18ppm
 • Recommended Monthly Print Volume: 200 - 800 pages
A4 ขาวดำ
imageCLASS LBP6030w
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : มากถึง 18 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 200 - 800 หน้า
A4 ขาวดำ
imageCLASS LBP6230dn
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4) : มากถึง 25 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน : 500 - 1,500 หน้า
A4 ขาวดำ
imageCLASS MF3010
 • พิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 18 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน : 250 - 1,000 หน้า
A3 ขาวดำ
imageCLASS LBP8780x
 • พิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ (A4): มากถึง 40 หน้าต่อนาที
 • ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน: 4,000 - 10,000 หน้า