รายการสินค้า - สเเกนเนอร์ความเร็วสูง - Canon Thailand

DR-F120
 • เชื่อมต่อกับ USB 2.0
 • ขนาดสแกน : A4 (ADF), Legal (Flatbed)
 • ความเร็วในการสแกนสูงสุด 20 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 36 หน้าต่อนาที (สองด้าน)
imageFORMULA P-215II
 • ขนาดสแกน : A4
 • ความเร็วในการสแกนสูงสุด 15 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 30 หน้าต่อนาที (สองด้าน)
 • เชื่อมต่อกับ USB 2.0 หรือ USB 3.0
imageFORMULA P-208II
 • สแกนเนอร์แบบพกพา
 • ความเร็วในการสแกนสูงสุด 8 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 16 หน้าต่อนาที (สองด้าน)
 • ขนาดสแกน : A4
DR-M1060
 • เครื่องสแกนเอกสาร
 • ขนาดสแกน : สูงสุดถึง A3
 • ความเร็วในการสแกนสูงสุด 60 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 120 หน้าต่อนาที (สองด้าน) A4R
DR-M140
 • เครื่องสแกนเอกสาร
 • ขนาดสแกน : สูงสุดถึง A4 และ Legal
 • ความเร็วในการสแกนสูงสุด 40 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 80 หน้าต่อนาที (สองด้าน)
DR 6030C
 • Document scanner
 • Speed: up to 60ppm, 2-sided
 • ขนาดสแกน: ได้ถึงขนาด A3
DR 6010C
 • ขนาดสแกน: ได้ถึงขนาด A4
 • ความเร็วในการสแกน: สูงสุด 60 หน้าต่อนาที / 120 ภาพต่อนาที
 • เชื่อมต่อกับ USB 2.0 หรือ SCSI-III ได้
DR X10C
 • ขนาดสแกน: ได้ถึงขนาด A3
 • ความเร็วในการสแกน: สูงสุด 128 หน้าต่อนาที / 256 ภาพต่อนาที (แนวนอน)
 • เชื่อมต่อกับ USB 2.0 หรือ SCSI-III ได้
Flatbed Scanner Unit 201
 • ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 dpi
 • อุปกรณ์เสริม เครื่องสแกนเอกสารแบบแท่นนอน
 • ขนาดภาพที่สแกน: ขนาด A3, สูงสุด กว้าง 297.4 มม. ยาว 431.8 มม