รายการสินค้า - สเเกนเนอร์ความเร็วสูง - Canon Thailand

ใหม่
imageFORMULA DR-M1060II
 • Desktop Document Scanner
 • Scan Size: A3
 • Scan Speed: Up to 60 ppm (Simplex) / 120 ipm (Duplex)
ใหม่
imageFORMULA DR-M140II
 • Desktop Document Scanner
 • Scan Size: A4 / LTR
 • Scan Speed: Up to 40 ppm (Simplex) / 80 ipm (Duplex)
R40
 • ความจุตัวป้อนกระดาษ: 60 แผ่น
 • ความเร็วในการสแกนมากถึง 40 แผ่นต่อนาที (80 หน้าต่อนาที)
 • ความละเอียดสูงสุดในการสแกน 600 dpi
DR-C225 II / 225W II
 • ความจุตัวป้อนกระดาษ: 30 แผ่น
 • ความเร็วในการสแกนสูงสุด 25 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 50 หน้าต่อนาที (สองด้าน)
 • ความละเอียดสูงสุดในการสแกน 600 dpi

RRP THB 17,655.00

DR-S150
 • การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คสแกนเนอร์ –รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย /ใช้สาย และเชื่อมต่อผ่าน USB
 • สามารถเข้าถึงการใช้งานได้จากอุปกรณ์หลากหลาย
 • ความเร็วในการสแกนมากถึง 45 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 90 หน้าต่อนาที (2 ด้าน)
DR-G2090 / 2110 / 2140
 • การประมวลผลแบบ DR Processor ใหม่มีความสามารถในการสแกนเอกสารด้วยความเร็วสูง ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ความเร็วในการสแกน :
  DR-G2140: สูงสุด 140 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 280 หน้าต่อนาที (สองด้าน) (แนวนอน)
  DR-G2110: สูงสุด 110 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 220 หน้าต่อนาที (สองด้าน) (แนวนอน)
  DR-G2090: สูงสุด 90 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 180 หน้าต่อนาที (สองด้าน) (แนวนอน)
 • ขนาดสแกน : สูงสุดขนาด A3
NA10
 • อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อบนเครือข่าย
 • คุณสมบัติด้านอีเทอร์เน็ตสำหรับสแกนเนอร์เอกสาร
 • เชื่อมต่อด้วย USB 2.0
DR-C240 / C230
 • ความจุตัวป้อนกระดาษ: 60 แผ่น
 • ความเร็วในการสแกน :
  DR-C240: สูงสุด 45 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 90 หน้าต่อนาที (สองด้าน)
  DR-C230: สูงสุด 30 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 60 หน้าต่อนาที (สองด้าน)
 • ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 dpi
ScanFront 400
 • เครื่องสแกนเนอร์ โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเครือข่าย
 • รองรับการสแกนพาสปอร์ต
 • ความเร็ว: สูงถึง 45 หน้าต่อนาที แบบสแกนสองด้าน
DR-M260
 • ความจุตัวป้อนกระดาษ: 80 แผ่น
 • ความเร็วในการสแกนสูงสุด 60 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 120 หน้าต่อนาที (สองด้าน)
 • ความละเอียดสูงสุดในการสแกน 600 dpi
Flatbed Scanner Unit 102
 • ความละเอียดสูงสุดในการสแกน 600 dpi
 • Optional flatbed scanner Unit
 • ขนาดสแกน : A4 และ Legal
DR-F120
 • เชื่อมต่อกับ USB 2.0
 • ขนาดสแกน : A4 (ADF), Legal (Flatbed)
 • ความเร็วในการสแกนสูงสุด 20 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 36 หน้าต่อนาที (สองด้าน)
imageFORMULA P-215II
 • ขนาดสแกน : A4
 • ความเร็วในการสแกนสูงสุด 15 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 30 หน้าต่อนาที (สองด้าน)
 • เชื่อมต่อกับ USB 2.0 หรือ USB 3.0
imageFORMULA P-208II
 • สแกนเนอร์แบบพกพา
 • ความเร็วในการสแกนสูงสุด 8 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 16 หน้าต่อนาที (สองด้าน)
 • ขนาดสแกน : A4
DR-M1060
 • เครื่องสแกนเอกสาร
 • ขนาดสแกน : สูงสุดถึง A3
 • ความเร็วในการสแกนสูงสุด 60 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 120 หน้าต่อนาที (สองด้าน) A4R
DR-M140
 • เครื่องสแกนเอกสาร
 • ขนาดสแกน : สูงสุดถึง A4 และ Legal
 • ความเร็วในการสแกนสูงสุด 40 แผ่นต่อนาที (ด้านเดียว) / 80 หน้าต่อนาที (สองด้าน)
DR 6030C
 • Document scanner
 • Speed: up to 60ppm, 2-sided
 • ขนาดสแกน: ได้ถึงขนาด A3
DR 6010C
 • ขนาดสแกน: ได้ถึงขนาด A4
 • ความเร็วในการสแกน: สูงสุด 60 หน้าต่อนาที / 120 ภาพต่อนาที
 • เชื่อมต่อกับ USB 2.0 หรือ SCSI-III ได้
DR X10C
 • ขนาดสแกน: ได้ถึงขนาด A3
 • ความเร็วในการสแกน: สูงสุด 128 หน้าต่อนาที / 256 ภาพต่อนาที (แนวนอน)
 • เชื่อมต่อกับ USB 2.0 หรือ SCSI-III ได้
Flatbed Scanner Unit 201
 • ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 dpi
 • อุปกรณ์เสริม เครื่องสแกนเอกสารแบบแท่นนอน
 • ขนาดภาพที่สแกน: ขนาด A3, สูงสุด กว้าง 297.4 มม. ยาว 431.8 มม