โปรแกรมรีไซเคิลของแคนนอน - Canon Thailand

โปรแกรมรีไซเคิลของแคนนอน

ตลับหมึกประเภทไหนที่แคนนอนรับคืนเพื่อนำมารีไซเคิล?

  • ตลับหมึก (สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท, เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทออลอินวัน, เครื่องโทรสารอิงค์เจ็ท, เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง)
  • ตลับหมึก (สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ออลอินวัน, เครื่องโทรสารเลเซอร์, เครื่องถ่ายเอกสาร)

​​​​​​​การส่งคืนตลับหมึกทำอย่างไร?

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการส่งคืนตลับหมึก เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำลายอย่างถูกวิธี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ที่ ศูนย์บริการแคนนอน (สำนักงานใหญ่) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

​​​​​​​บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

การให้บริษัท แคนนอนฯ มารับคืนตลับหมึกทำอย่างไร?

​​​​​​​สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถแจ้งให้บริษัท แคนนอนฯ มารับคืนตลับหมึกเมื่อมีการสั่งหมึกได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทรศัพท์ 02-344-9988 กด 1 และกด 2 (แจ้งรับคืนตลับหมึกเพื่อรีไซเคิล) ในวันและเวลาทำการ
​​​​​​​

​​​​​​​บริษัท แคนนอนฯ สามารถรับคืนตลับหมึกเมื่อมีการจัดส่งวัสดุสิ้นเปลืองหรือไม่?

ลูกค้าองค์กรสามารถส่งคืนตลับหมึกเมื่อมีการจัดส่งวัสดุสิ้นเปลืองใหม่ ตามขั้นตอนดังนี้

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​บริษัท แคนนอนฯ มีการรับซื้อคืนตลับหมึกหรือไม่?

​​​​​​​บริษัท แคนนอนฯ ไม่มีการรับซื้อคืนตลับหมึก ทางบริษัทมีกระบวนการจัดการรีไซเคิลตลับหมึก เพื่อนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนมากขึ้น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในโครงการรับคืนตลับหมึกนี้