Printer Firmware Updater (Windows) for the G2000 series Ver.1.1

  06-ต.ค.-2021
  0400294301

  ดาวน์โหลด

  ฉันได้อ่านและทำความเข้าใจข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านล่าง
  และต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่กำหนด

  ระบบปฏิบัติการ

  • Windows 11
  • Windows 10 (x64)
  • Windows 10
  • Windows 8.1 (x64)
  • Windows 8.1
  • Windows 8 (x64)
  • Windows 8
  • Windows 7 (x64)
  • Windows 7
  • Windows Vista (x64)
  • Windows Vista

  เค้าโครง

  This updater will upgrade your printer's firmware to version 3.040.
  To perform this upgrade, a USB cable and a computer are needed.
  If your printer's firmware version is already 3.040 or later, the update is not necessary.
  To check your printer's firmware version, refer to the Update Procedure included in the downloaded file.

  รายละเอียด

  - Printer Update.exe: The firmware to upgrade the functions of the printer.
  - HowTo folder: Contains the manual of the firmware update procedures. Launch it from fut_upgrade.html inside the language folder.

  ประวัติการอัพเดท

  [Ver.1.1]
  - Windows 11 has been added as a supported OS.
  - Maintenance function was optimized.

  [Ver.1.0]
  - The following paper sizes are added.
  (B5, A5, L, 2L, Square(5"x5"), 8"x10", Hagaki, Card)
  - Internal specification has been changed.

  ความต้องการของระบบ

  Windows 11
  Windows 10 (32bit)
  Windows 10 (64bit)
  Windows 8.1(32bit)
  Windows 8.1(64bit)
  Windows 8(32bit)
  Windows 8(64bit)
  Windows 7 SP1 or later(32bit)
  Windows 7 SP1 or later(64bit)
  Windows Vista SP2 or later(32bit)
  Windows Vista SP2 or later(64bit)

  ความระมัดระวัง

  - A USB cable & a computer are needed to perform this upgrade.
  - See the attached manual to confirm the update procedures.
  - Execute updating in the environment which you log onto as a member of the Administrators group.

  คำแนะนำในการตั้งค่า

  Double-click the downloaded exe. file to decompress it. Then, open the newly-created "fuu_-win-g2000-1_1-ea7" folder. And open the language’s folder inside "HowTo" folder, then execute the update of the firmware based on the manual "fut_upgrade.html".

  ข้อมูลไฟล์

  1. ชื่อไฟล์: fuu_-win-g2000-1_1-ea7.exe
  2. เวอร์ชันไฟล์: 1.1
  3. ขนาดไฟล์: 4412KB

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  ซอฟต์แวร์ โปรแกรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไดรเวอร์) ไฟล์ เอกสาร คู่มือ คำแนะนำ หรือเนื้อหาอื่นใด (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่บนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่

  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทในเครือ ("แคนนอน") ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด ) และไม่รับผิดชอบต่อการปรับปรุง การแก้ไข หรือการสนับสนุนเนื้อหา

  แคนนอนของสงวนสิทธิ์ ในชื่อ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเนื้อหา คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้เนื้อหาเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่มิได้เป็นการใช้งานเชิงพาณิชภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันที หรือไม่ได้คาดหมายไว้แต่ต้น)

  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการแจกจ่าย มอบหมาย อนุญาต ขาย ให้เช่า ออกอากาศ ส่ง เผยแพร่ หรือโอนเนื้อหาไปยังบุคคลอื่น นอกจากนี้คุณจะต้องไม่ (และไม่อนุญาตให้ผู้อื่น) ทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลง เปลี่ยนรูปแบบ ถอดประกอบ ถอดรหัส หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน

  คุณตกลงที่จะไม่ส่งหรือนำเนื้อหาจากประเทศ / ภูมิภาคที่คุณได้รับไปยังประเทศ / ภูมิภาคอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเช่นนั้น) และ / หรือการละเมิดกฎหมาย ข้อจำกัด หรือข้อบังคับใด ๆ

  ในการดาวน์โหลดเนื้อหา คุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดข้างต้นที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดและการใช้เนื้อหาของคุณ

  สิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่?

  ใช่. มันแก้ไขปัญหาของฉัน

  มันครอบคลุมถึงปัญหาของฉัน แต่วิธีแก้ไขยังไม่ได้ผลสำหรับฉัน

  ข้อมูลในหน้านั้นยากที่จะเข้าใจ

  มันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาของฉัน