รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในฮ่องกง - ต่อต้านของปลอม - Canon Thailand

  รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในฮ่องกง

  2560

  มิถุนายน - ฮ่องกง

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้ 

  จำนวนผู้ต้องหา 1 คน
   
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  แบตเตอรี่ BP-511 / LP-E8 / LP-E10 / LP-E12 / NB-10L 45 ชิ้น