รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในฮ่องกง 

2560

มิถุนายน - ฮ่องกง

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้ 

จำนวนผู้ต้องหา1 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน
แบตเตอรี่ BP-511 / LP-E8 / LP-E10 / LP-E12 / NB-10L45 ชิ้น