รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในไต้หวัน - ต่อต้านของปลอม - Canon Thailand

  รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในไต้หวัน

  2561

  พฤษภาคม - ไทเป 

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน
  แบตเตอรี่กล้อง
  NB-2LH / NB-4L / NB-5L / NB-6L /
  NB-6LH / NB-7L / NB-8L / NB-9L /
  NB-10L / NB-11L / NB-12L / NB-13L /
  LP-E5 / LP-E6 / LP-E6N / LP-E8 /
  LP-E12 / LP-E17 / LP-E10 / BP-511A
  231 ชิ้น
  ที่ชาร์จกล้อง
  CB-2LA / CB-2LB / CB-2LC / CB-2LD /
  CB-2LG / CB-2LV /CB-2LX / CB-2LY /
  CB-2LZ / CB-5L / LC-E5E / LC-E6E /
  LC-E8 / LC-E10 / LC-E12E / LC-E17
  141 ชิ้น
  วัสดุบรรจุภัณฑ์แบตเตอรี่กล้อง5 ชิ้น