รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในไต้หวัน 

2561

พฤษภาคม - ไทเป 

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน
แบตเตอรี่กล้อง
NB-2LH / NB-4L / NB-5L / NB-6L /
NB-6LH / NB-7L / NB-8L / NB-9L /
NB-10L / NB-11L / NB-12L / NB-13L /
LP-E5 / LP-E6 / LP-E6N / LP-E8 /
LP-E12 / LP-E17 / LP-E10 / BP-511A
231 ชิ้น
ที่ชาร์จกล้อง
CB-2LA / CB-2LB / CB-2LC / CB-2LD /
CB-2LG / CB-2LV /CB-2LX / CB-2LY /
CB-2LZ / CB-5L / LC-E5E / LC-E6E /
LC-E8 / LC-E10 / LC-E12E / LC-E17
141 ชิ้น
วัสดุบรรจุภัณฑ์แบตเตอรี่กล้อง5 ชิ้น