รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ใประเทศเวียดนาม

2561

พฤษภาคม - ฮานอย 

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน

ตลับผงหมึก
EP-22 / EP-25 / EP-26 / FX-3 / FX-9 / 303 / 308 / 315 / 
​​​328 / 337

188 ชิ้น
วัสดุบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก65 ชิ้น
สติ๊กเกอร์หมายเลขโมเดล บอร์ดพิมพ์ แอร์เชล628 ชิ้น

2562

เดือนกุมภาพันธ์ - เมืองโฮจิมินห์ซิตี้

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 59 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 4,113 รายการ และตลับหมึกเปล่าแคนนอนอีก 1,384 รายการ และเครื่องเติมหมึกรีฟิล 11 รายการ

เดือนพฤศจิกายน - เมืองฮานอย

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ แบตเตอรี่แคนนอนปลอมจำนวน 94 ชิ้น ที่ชาร์จแบตเตอร์รี่แคนนอนปลอมจำนวน 73 ชิ้น ฝาปิดหน้าเลนส์กล้องแคนนอนปลอมจำนวน 24 ชิ้น และชุดทำความสะอาดเลนส์แคนนอนปลอมจำนวน 4 ชุด


2557

เดือนสิงหาคม - เมืองโฮจิมินห์ซิตี้

จากการตรวจค้น และจับกุมระหว่างการกวาดล้างตลาดโดย Market Control Board ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 27 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 103 รายการ และตลับหมึกเปล่าแคนนอนอีก 378 รายการ

เดือนธันวาคม - เมืองโฮจิมินห์ซิตี้

จากการตรวจค้น และจับกุมระหว่างการกวาดล้างตลาดโดย Market Control Board ได้ทำการยึดแบตเตอรี่ปลอมแคนนอนจำนวน 165 รายการ

2556

เดือนพฤษภาคม - เมืองฮานอย

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยคณะกรรมการควบคุมตลาด ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมจำนวน 40 ชิ้น ตลับหมึกเปล่าของแคนนอนจำนวน 62 ตลับ และผงหมึกชนิดถุงจำนวน 91 ถุง

เดือนพฤศจิกายน - เมืองฮานอย

จากการกวาดล้างตลาด โดยคณะกรรมการควบคุมตลาด ได้ทำการยึดแบตเตอรี่ปลอมจำนวน 118 ชิ้น และอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่แคนนอนปลอม จำนวน 52 ชิ้น

2555

เดือนเมษายน - เมืองโฮจิมินห์ซิตี้

คณะกรรมการควบคุมตลาดได้ดำเนินการยึดตลับผงหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 92 ชิ้น ตลับผงหมึกแคนนอนเปล่าจำนวน 283 ชิ้น บรรจุภัณฑ์สำหรับตลับผงหมึกปลอมจำนวน 283 กล่องและฉลากแคนนอนปลอมจำนวน 690 ชิ้น​​​​​