รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ใประเทศเวียดนาม

  2562

  มกราคม, ลางซอน

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน

  แบตเตอรี่กล้องแคนนอน LP-E6N

  185 ชิ้น
  กระเป๋ากล้อง 95 ชิ้น

  2561

  พฤษภาคม - ฮานอย 

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน

  ตลับผงหมึก
  EP-22 / EP-25 / EP-26 / FX-3 / FX-9 / 303 / 308 / 315 / 
  ​​​328 / 337

  188 ชิ้น
  วัสดุบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก 65 ชิ้น
  สติ๊กเกอร์หมายเลขโมเดล บอร์ดพิมพ์ แอร์เชล 628 ชิ้น

  2562

  เดือนกุมภาพันธ์ - เมืองโฮจิมินห์ซิตี้

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 59 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 4,113 รายการ และตลับหมึกเปล่าแคนนอนอีก 1,384 รายการ และเครื่องเติมหมึกรีฟิล 11 รายการ

   

  เดือนพฤศจิกายน - เมืองฮานอย

  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ แบตเตอรี่แคนนอนปลอมจำนวน 94 ชิ้น ที่ชาร์จแบตเตอร์รี่แคนนอนปลอมจำนวน 73 ชิ้น ฝาปิดหน้าเลนส์กล้องแคนนอนปลอมจำนวน 24 ชิ้น และชุดทำความสะอาดเลนส์แคนนอนปลอมจำนวน 4 ชุด

   

   

  2557

  เดือนสิงหาคม - เมืองโฮจิมินห์ซิตี้

  จากการตรวจค้น และจับกุมระหว่างการกวาดล้างตลาดโดย Market Control Board ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 27 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 103 รายการ และตลับหมึกเปล่าแคนนอนอีก 378 รายการ

   

  เดือนธันวาคม - เมืองโฮจิมินห์ซิตี้

  จากการตรวจค้น และจับกุมระหว่างการกวาดล้างตลาดโดย Market Control Board ได้ทำการยึดแบตเตอรี่ปลอมแคนนอนจำนวน 165 รายการ

  2556

  เดือนพฤษภาคม - เมืองฮานอย

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยคณะกรรมการควบคุมตลาด ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมจำนวน 40 ชิ้น ตลับหมึกเปล่าของแคนนอนจำนวน 62 ตลับ และผงหมึกชนิดถุงจำนวน 91 ถุง

   

  เดือนพฤศจิกายน - เมืองฮานอย

  จากการกวาดล้างตลาด โดยคณะกรรมการควบคุมตลาด ได้ทำการยึดแบตเตอรี่ปลอมจำนวน 118 ชิ้น และอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่แคนนอนปลอม จำนวน 52 ชิ้น

   

  2555

  เดือนเมษายน - เมืองโฮจิมินห์ซิตี้

  คณะกรรมการควบคุมตลาดได้ดำเนินการยึดตลับผงหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 92 ชิ้น ตลับผงหมึกแคนนอนเปล่าจำนวน 283 ชิ้น บรรจุภัณฑ์สำหรับตลับผงหมึกปลอมจำนวน 283 กล่องและฉลากแคนนอนปลอมจำนวน 690 ชิ้น​​​​​