แคนนอน เดินหน้ากิจกรรม “Canon Volunteer” ครั้งที่ 36 รวมพลังพนักงานจิตอาสาพาฉลามทรายกลับทะเล พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อม ริมหาด ณ หาดตะวันรอนและหาดเตยงาม จ. ชลบุรี - Canon Thailand

    แคนนอน เดินหน้ากิจกรรม “Canon Volunteer” ครั้งที่ 36
    รวมพลังพนักงานจิตอาสา พาฉลามทรายกลับทะเล
    พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมริมหาด ณ หาดตะวันรอนและหาดเตยงาม จ. ชลบุรี

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (แคนนอน) เดินหน้าจัดกิจกรรม “Canon Volunteer” ครั้งที่ 36 โดยมีนายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาทั้งสิ้น 83 คน จากกลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอ่าวไทย อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากกิจการศูนย์ฝึกอบรมเนวี่บลูกองทัพเรือ ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเก็บขยะริมหาด ณ หาดตะวันรอน นอกจากนี้ ยังได้มอบอาหารสัตว์และอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่อยู่ในพื้นที่หาดเตยงาม เพื่อเป็นการช่วยเหลือสัตว์และอนุรักษ์ธรรมชาติของเราให้ยั่งยืน

    นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรม Canon Volunteer เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนคุณค่าสู่สังคมไทย ครอบคลุมทั้งมิติสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมครั้งที่ 36 นี้ เราร่วมกันทำกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสัตว์ในจังหวัดชลบุรี เริ่มจากที่หาดตะวันรอน พนักงานอาสาได้ช่วยกันทำความสะอาดชายหาด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่จำเป็นต่อระบบนิเวศ ได้แก่ ปูม้า ปลาตาหวาน และฉลามทรายที่เป็นพันธุ์ฉลามขนาดเล็กที่ช่วยสร้างสมดุลในระบบนิเวศทางทะเลด้วยการควบคุมประชากรสัตว์น้ำขนาดเล็กไม่ให้ล้นทะเล ซึ่งปัจจุบันฉลามชนิดนี้กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ หาดเตยงาม เพื่อมอบอาหารสุนัขและแมวรวม 400 กิโลกรัม ร่วมกันล้างกรงสุนัขและแมวภายในศูนย์ฯ พร้อมมอบชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ศูนย์ฯ ตลอดเวลาที่ผ่านมา แคนนอน ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก ‘ปรัชญาเคียวเซ’ ขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม