แคนนอน ร่วมบริจาคหนังสือเก่าให้มูลนิธิกระจกเงา - Canon Thailand

    แคนนอน ร่วมบริจาคหนังสือเก่าให้มูลนิธิกระจกเงา

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย นายทวีศักดิ์ ธีระรัตนา ผู้จัดการฝ่าย Quality Environment Health and Safety (QEHS) เป็นตัวแทนส่งมอบหนังสือเก่าที่ได้รับบริจาคจากพนักงาน จำนวน 595 กิโลกรัม ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ภายใต้โครงการอ่านสร้างชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อให้ทางมูลนิธินำไปส่งมอบต่อให้ผู้ที่มีความต้องการ หรือจำหน่ายระดมทุนและนำไปใช้กับกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในความพยายามด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแคนนอน ในการลดปริมาณขยะและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,288 kgCO2e