Drop-in Filter Mount Adapter EF-EOS R (พร้อมฟิลเตอร์โพลาไรซ์แบบกลม)

สร้างเอฟเฟกต์แสงโพลาไรซ์ได้ทันใจ

เมาท์อะแดปเตอร์รุ่นนี้มีช่องใส่ฟิลเตอร์ ผู้ใช้จึงสามารถใช้เอฟเฟกต์จากฟิลเตอร์เมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์ที่ไม่รองรับฟิลเตอร์ เช่น เลนส์ฟิชอาย ส่วนแป้นปุ่มบนอะแดปเตอร์ใช้ในการปรับมุมแสงโพลาไรซ์สำหรับฟิลเตอร์แสงโพลาไรซ์แบบวงกลม เพื่อให้ได้ผลตามต้องการ   
*ยกเว้นเลนส์ EF-M และ Cinema EOS

  • ทำให้สามารถสวมเลนส์ตระกูล EF / EF-S เข้ากับกล้องตระกูล EOS R ได้
  • ช่วยให้ใช้เอฟเฟกต์จากฟิลเตอร์แสงโพลาไรซ์แบบวงกลมได้