Flatbed Scanner Unit 201

เชื่อมต่อง่าย ใช้งานได้สะดวก

เครื่องสแกนเอกสารแบบหน้ากระจก Flatbed Scanner Unit 201 ได้รับการออกแบบมาใช้ร่วมกับเครื่องสแกนเอกสาร DR มาตรฐานของเรา เพื่อเสริมสมรรถนะเครื่องสแกนเอกสารของแคนนอน ให้มีประสิทธิภาพในการสแกนเอกสารได้หลากหลายประเภท(เอกสารที่เป็นรูปเล่ม, เอกสารที่ฉีกขาดง่าย หรือ เอกสารที่หนาเป็นพิเศษ เป็นต้น)* Flatbed Scanner Unit 201 ไม่สามารถใช้งานเพียงลำพัง และต้องใช้ร่วมกับเครื่องสแกนเอกสาร DR

  • ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 dpi
  • อุปกรณ์เสริม เครื่องสแกนเอกสารแบบแท่นนอน
  • ขนาดภาพที่สแกน: ขนาด A3, สูงสุด กว้าง 297.4 มม. ยาว 431.8 มม

คุณสมบัติ

สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนเอกสาร DR ของแคนนอนได้

เชื่อมต่อเครื่องสแกนเอกสารแบบแท่นนอนรุ่นนี้ เข้ากับเครื่องสแกนเอกสาร DR ของแคนนอน โดยการเชื่อมต่อแบบ USB

การทำงานประสานกันของเครื่องสแกนเอกสาร DR ได้อย่างต่อเนื่อง

สแกนเอกสารโดยการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องสแกนเอกสาร DR ของแคนนอนและบันทึกข้อมูลภาพเป็นไฟล์เดียว ด้วยการควบคุมจากเครื่องสแกนเครื่องเดียวได้อย่างง่ายดายไม่สะดุด

สแกนเอกสารได้ทั้งขนาด A3, หนังสือนิตยสาร หรือเอกสารที่มีความหนาเป็นพิเศษ

เครื่องสแกนเอกสารแบบแท่นนอน Flatbed Scanner Unit 201 ช่วยให้สามารถสแกนเอกสารเช่นหนังสือ นิตยสารและหนังสือเดินทาง นอกจากนี้ยังสามารถสแกนเอกสารที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาด A4 และสแกนเอกสารที่เย็บเล่มได้