แคนนอน ร่วมกิจกรรม Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน” - Canon Thailand

    แคนนอน ร่วมกิจกรรม Action Day PM2.5 BKK
    “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน”

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย นางสาวนนทารมณ์ ธรรมธาราณา ผู้จัดการอาวุโส แผนก QEHS ร่วมกิจกรรม Action Day PM2.5 BKK "กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน" จัดขึ้นโดย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกันและเป็นพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา นำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม

    โดยกิจกรรมครั้งนี้ ทางบริษัท แคนนอนฯ ได้รับมอบเกียรติบัตรเครือข่าย Earth Hour ที่ร่วมเป็นหนึ่งในพลังความร่วมมือลดฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านโครงการ “Earth Month ร่วมลดฝุ่นละออง PM2.5” พร้อมกับเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน จำนวน 44 องค์กร ที่มุ่งมั่นร่วมลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การ Work from Home การเหลื่อมเวลาทำงาน การส่งเสริมการใช้รถขนส่งสาธารณะมากขึ้น หรือทำกิจกรรมลดฝุ่นเท่าที่สามารถจะทำได้โดยไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย