Multi-Function Shoe Adapter for Smartphone Link AD-P1

อะแดปเตอร์สมาร์ทโฟนสำหรับฐานเสียบมัลติฟังก์ชั่น Smartphone Link AD-P1

อะแดปเตอร์ Smartphone Link AD-P1 จะช่วยผสานการทำงานของสมาร์ทโฟนที่เข้ากันได้กับกล้องที่มีฐานเสียบมัลติฟังก์ชั่นใหม่ เมื่อใช้ AD-P1 ร่วมกับแอปพลิเคชั่น Mobile File Transfer* ช่างภาพจะสามารถส่งภาพจากกล้องไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลได้โดยตรงผ่านเครือข่ายมือถือ 5G

  • ผสานการทำงานระหว่างสมาร์ทโฟนและกล้องได้อย่างราบรื่น
  • ใช้สาย USB เฉพาะ
  • รองรับสมาร์ทโฟนได้เกือบทุกขนาด

เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

AD-P1 ใช้ฐานเสียบมัลติฟังก์ชั่นของกล้องที่รองรับเพื่อถ่ายโอนภาพจากกล้องด้วยความเร็วสูง

คุณสามารถติดตั้งสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับที่ยึดสมาร์ทโฟนในตัวของ AD-P1 ได้อย่างง่ายดาย และสามารถเชื่อมต่อ AD-P1 กับสมาร์ทโฟนของคุณด้วยสาย USB เฉพาะ ซึ่งการออกแบบสาย USB ให้สั้นทำให้ง่ายต่อการจับถือในระหว่างการใช้งาน

การส่งข้อมูลผ่านฐานเสียบมัลติฟังก์ชั่น ทำให้สามารถใช้ขั้วต่อดิจิตอลที่ด้านข้างของกล้องเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

การเชื่อมต่อที่มีความเร็วสูง เชื่อถือได้ และมีความเสถียรสูง

AD-P1 เป็นอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการถ่ายโอนรูปภาพด้วยความเร็วสูงจากกล้องไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลโดยใช้คุณสมบัติแอปพลิเคชั่น Mobile File Transfer เพื่อการถ่ายโอนไฟล์บนมือถือที่รองรับโดยกล้องที่ใช้งานร่วมกันได้

เครือข่ายมือถือ 5G ช่วยให้ช่างภาพสามารถถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP / FTPS / SFTP ได้แม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ LAN

1. รองรับสมาร์ทโฟน Android ที่มีขนาดความกว้าง 60 ถึง 80 มม. และอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนบางรุ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างและตำแหน่งของปุ่ม นอกจากนี้ยังไม่สามารถติดตั้งร่วมกับสมาร์ทโฟนแบบพับได้

2. ไม่รองรับสมาร์ทโฟน iOS

3. ไม่รองรับสมาร์ทโฟนที่ไม่มีฟังก์ชั่นโฮสต์ USB (โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสำหรับฟังก์ชันโฮสต์ USB)
* แอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน Mobile File Transfer รองรับเฉพาะกล้องบางรุ่นเท่านั้น

เข้ากันได้ โปรแกรม