กระดาษสำหรับเครื่องพรินเตอร์อะนาล็อค และดิจิตอล

Canon Recycled Zero (FSC)

Canon Recycled Zero (FSC) is a quality paper produced with 100% post-consumer waste, without optical whiteners. This paper enables excellent run-ability and is designed for broad range of home and office applications for customers where the environment is of vital importance.

A4 (80แกรม) 500 แผ่น/รีม (5/ctn)

Premium Paper

Premium white paper with consistent performance and reliability for high quality volume copying and printing. Produced using 100% Eucalyptus fibre offering high bulk and opacity.

A4 (70แกรม) 500 แผ่น/รีม (5/ctn)
A4 (80แกรม) 500 แผ่น/รีม (5/ctn)
A3 (80แกรม) 500 แผ่น/รีม (5/ctn)

กระดาษมาตรฐาน

Canon Standard is made for high volume and quality printing while keeping the running cost competitive. Ideal paper for your daily high intensity printing needs.

A4 (70แกรม) 500 แผ่น/รีม (5/ctn)
A4 (80แกรม) 500 แผ่น/รีม (5/ctn)
A3 (70แกรม) 500 แผ่น/รีม (5/ctn)
A3 (80แกรม) 500 แผ่น/รีม (5/ctn)

Top Colour Zero Paper

Top Colour Zero papers undergo a special surface treatment during manufacture. The high degree of whiteness and satin gloss gives colour prints a distinctly vivid appearance. Excellent running characteristics allow processing from the paper tray of all colour copiers and laser printers making it ideal for business applications.

A4 (90แกรม) 500 แผ่น/รีม (5/ctn)
A4 (100แกรม) 500 แผ่น/รีม (5/ctn)
A4 (120แกรม) 500 แผ่น/รีม (4/ctn)
A4 (160แกรม) 250 แผ่น/รีม (5/ctn)
A4 (200แกรม) 250 แผ่น/รีม (4/ctn)
A4 (250แกรม) 250 แผ่น/รีม (4/ctn)
A3 (90แกรม) 500 แผ่น/รีม (5/ctn)
A3 (100แกรม) 500 แผ่น/รีม (4/ctn)
A3 (120แกรม) 500 แผ่น/รีม (4/ctn)
A3 (160แกรม) 250 แผ่น/รีม (5/ctn)
A3 (200แกรม) 250 แผ่น/รีม (4/ctn)
A3 (250แกรม) 250 แผ่น/รีม (4/ctn)
A3 (300แกรม) 125 แผ่น/รีม (5/ctn)

สี กระดาษ

สี กระดาษ

Tints are evenly spread throughout the paper so every square centimeter on both sides of the paper has the same perfect colour. Canon Tints provide the perfect solution for every kind of business applications. For prints that are impressive, eye catching and vividly expressive. Suitable for copiers, laser printers and inkjet printers.

A4 80แกรม (ฟ้าโทนอ่อน-ไอซ์บลู) 500 แผ่น/รีม (5/ctn)
A4 80แกรม (ม่วงอ่อน-ลาเวนเดอร์) 500 แผ่น/รีม (5/ctn)
A4 80แกรม (เขียวโทนกลาง) 500 แผ่น/รีม (5/ctn)
A4 80แกรม (เหลือง) 500 แผ่น/รีม (5/ctn)

สีสำหรับตัวหนังสือ และชาร์ต

HR-101N กระดาษความละเอียดสูง

 • Coated paper
 • Produces brilliantly coloured text and graphic
 • Grammage – 106g/m2

A4 200 แผ่น
A4 50 แผ่น
A3 20 แผ่น
A3+ 20 แผ่น

Fine art กระดาษ

กระดาษไฟน์อาร์ตสมูธระดับพรีเมียม FA-SM1

 • Smooth Texture
 • Heavy weight fine art paper
 • Ideal for studio and special event photos
 • Grammage - 310g/m2

A4 25 แผ่น
A3 25 แผ่น
A3+ 25 แผ่น
A2 25 แผ่น

PM-101 กระดาษโฟโต้ระดับมืออาชีพชนิดผิวด้าน

 • Superb for warm colour reproduction
 • Perfect tonal gradations in mono printing
 • Smooth, non-glare matte surface
 • Excellent match for PIXMA Pro printers
 • Matte-Finish
 • Grammage - 210g/m2

A4 20 แผ่น
A3 20 แผ่น
A3+ 20 แผ่น
A2 20 แผ่น

มันเงา

GP-508 กระดาษโฟโต้ชนิดผิวมัน

 • Economical
 • Good Photo Results
 • Glossy Finish. Vibrant Colour.
 • Grammage - 210g/m2

4 x 6" 20 แผ่น
GP-508 กระดาษโฟโต้ชนิดผิวมัน| 4 x 6” 100 แผ่น
A4 20 แผ่น

PP-201 กระดาษภาพถ่ายเคลือบมันพิเศษ II

 • Excellent Photographic Result
 • Glossy Finish. Vibrant Colour
 • Looks and Feels like a traditional photograph
 • Colours last up to 30 years
 • Grammage - 265g/m2

3.5 x 3.5” 20 แผ่น
4 x 6” 20 แผ่น
5 x 5” (13 x 13cm) 20 แผ่น
A4 20 แผ่น
A3 20 แผ่น
A3+ 20 แผ่น
 • ของ
 • 4