A4 สี
PIXMA E480
 • พิมพ์ สแกน ถ่ายสำเนาเอกสาร และแฟ็กซ์
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 8.8 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 4.4ภาพต่อนาที
 • ความเร็วในการพิมพ์ภาพถ่าย (ขนาด 4 X 6 นิ้ว): 70 วินาที (แบบไร้ขอบ)
A4 สี
PIXMA E510
 • พิมพ์ สแกนและถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 8.6 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 5.0ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0
A4 สี
PIXMA E410
 • พิมพ์ สแกนและถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 8.0 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 4.0ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0
A4 สี
PIXMA TS5070
 • ใช้งานได้อเนกประสงค์ทั้งการพิมพ์ สแกน และถ่ายเอกสาร
 • ความเร็วในการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO (A4): พิมพ์ขาวดำได้สูงสุด 12.6 รูปต่อนาที และพิมพ์สีสูงสุด 9 รูปต่อนาที
 • ความเร็วการพิมพ์บนกระดาษพิมพ์ภาพถ่ายขนาด 4 x 6 นิ้ว: ประมาณ 39 วินาที (ไม่มีขอบ)
A4 สี
PIXMA MG3670
 • พิมพ์ สแกนและถ่ายสำเนาเอกสาร
 • ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (ขนาด A4): พิมพ์ขาวดำได้ถึง 9.9 ภาพต่อนาที และพิมพ์ภาพสีได้ 5.7ภาพต่อนาที
 • รองรับการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูง 2.0, การเชื่อมต่อแลนแบบไร้สาย (WI-FI), การพิมพ์ผ่านเทคโนโลยี PICTBRIDGE, การพิมพ์ผ่านมือถือ (MOPRIA), การพิมพ์จากอุปกรณ์ IOS (AIRPRINT), เชื่อมต่อตรงแบบไร้สาย (DIRECT WIRELESS)
 • ของ
 • 2