ใหม่
EOS C70
 • Native RF Mount Camera
 • DGO sensor with up to 16+ stops of DR
 • Professional interfaces in an ultra compact body

RRP THB 188,900.00

ใหม่
EOS C300 Mark III
 • Super 35mm DGO Sensor with 16+ stops of Dynamic Range
 • 120fps in 4K Cinema Raw Light
 • Modular Design for Camera Customization

RRP THB 405,900.00

EOS C700 GS PL
 • ตัวรับภาพ CMOS รองรับ 4.5K
 • 10 bit หรือ 12 bit 4K RAW สูงสุด 120 fps , 2K RAW สูงสุด 240 fps หรือ ProRes 4K สูงสุด 60 fps
 • ระบบประมวลผลภาพแบบ DiGic DV5
 • สามารถรองรับ EF mount , ENG และ Canon Cine-Survo
 • บันทึกวีดีโอ Slow and Fast สูงสุด 240 เฟรม/วินาที
 • ระบบการโฟกัสแบบ Dual Pixel CMOS AF , โฟกัสโดยการสัมผัส , ระบบโฟกัสใบหน้า , ระบบโฟกัสแบบ manual , ระบบการโฟกัสแบบต่อเนื่อง
 • XFAVC : Bit rate 810/440/410/310/225/210/170/160/ 90Mbps Intra-frame, 50 Mbps Long GOP
  Pro Res : ProRes4444XQ / ProRes4444 / ProRes422HQ /ProRes422
  XF AVC (proxy) : 24/35Mbps Long GOP
  RAW : 12/10 bit 4096 x 2160 , 4512 x 2376 (S&F CROP 2048x1080)
 • ตัวช่วยในการโฟกัส Focus guide , ระบบ peaking , Waveform monitor , Marker
 • ตัวช่วยในการวัดแสง Zebra ได้ทั้ง 70% และ 100%
 • ตัวช่วยในเรื่องสี Color Bars
 • ระบบ Log and LUT (Canon Log , Canon Log2 , Canon Log3 , Wide DR )

RRP THB 1,123,900.00

EOS C700 FF / EOS C700 FF PL
 • ตัวรับภาพ CMOS รองรับ 4.5K
 • 10 bit หรือ 12 bit 4K RAW สูงสุด 120 fps , 2K RAW สูงสุด 240 fps หรือ ProRes 4K สูงสุด 60 fps
 • ระบบประมวลผลภาพแบบ DiGic DV5
 • สามารถรองรับ EF mount , ENG และ Canon Cine-Survo
 • บันทึกวีดีโอ Slow and Fast สูงสุด 240 เฟรม/วินาที
 • ระบบการโฟกัสแบบ Dual Pixel CMOS AF , โฟกัสโดยการสัมผัส , ระบบโฟกัสใบหน้า , ระบบโฟกัสแบบ manual , ระบบการโฟกัสแบบต่อเนื่อง
 • XFAVC : Bit rate 810/440/410/310/225/210/170/160/ 90Mbps Intra-frame, 50 Mbps Long GOP
  Pro Res : ProRes4444XQ / ProRes4444 / ProRes422HQ /ProRes422
  XF AVC (proxy) : 24/35Mbps Long GOP
  RAW : 12/10 bit 4096 x 2160 , 4512 x 2376 (S&F CROP 2048x1080)
 • ตัวช่วยในการโฟกัส Focus guide , ระบบ peaking , Waveform monitor , Marker
 • ตัวช่วยในการวัดแสง Zebra ได้ทั้ง 70% และ 100%

RRP THB 1,129,900.00

EOS C700 / EOS C700 PL
 • ตัวรับภาพ CMOS รองรับ 5.9K
 • 10 bit หรือ 12 bit 4K RAW สูงสุด 120 fps , 2K RAW สูงสุด 240 fps หรือ ProRes 4K สูงสุด 60 fps
 • ระบบประมวลผลภาพแบบ DiGic DV5
 • สามารถรองรับ EF mount , ENG และ Canon Cine-Survo
 • บันทึกวีดีโอ Slow and Fast สูงสุด 240 เฟรม/วินาที
 • ระบบการโฟกัสแบบ Dual Pixel CMOS AF , โฟกัสโดยการสัมผัส , ระบบโฟกัสใบหน้า , ระบบโฟกัสแบบ manual , ระบบการโฟกัสแบบต่อเนื่อง
 • XFAVC : Bit rate 810/440/410/310/225/210/170/160/ 90Mbps Intra-frame, 50 Mbps Long GOP
  Pro Res : ProRes4444XQ / ProRes4444 / ProRes422HQ /ProRes422
  XF AVC (proxy) : 24/35Mbps
  Long GOP RAW : 12/10 bit 4096 x 2160 , 4512 x 2376 (S&F CROP 2048x1080)
 • ตัวช่วยในการโฟกัส Focus guide , ระบบ peaking , Waveform monitor , Marker
 • ตัวช่วยในการวัดแสง Zebra ได้ทั้ง 70% และ 100%
 • ตัวช่วยในเรื่องสี Color Bars
 • ระบบ Log and LUT (Canon Log , Canon Log2 , Canon Log3 , Wide DR )
 • สามารถตั้งค่า LUTsBT709 , BT2020 , DCI , ACESproxy , HDR-ST2084

RRP THB 1,063,900.00

ใหม่
EOS C200
 • ตัวรับภาพ Super 35 mm. ตัวรับภาพ CMOS 4K ความละเอียด 8.85 ล้านพิกเซล
 • มีฟิวเตอร์ในตัว 2 stop (1/4) , 4 stop (1/16) , 6 Stop (1/64) , 8 Stop (1/256) , 10 Stop (1/1024)
 • มีระบบการ โฟกัสเบบ Dual Pixel CMOS AF ,โฟกัสโดยการสัมผัส , ระบบโฟกัสใบหน้า , ระบบโฟกัสแบบ manual , ระบบการโฟกัสแบบต่อเนื่อง , ระบบโฟกัสแบบ AF Boosted MF
 • จอ LCD 4 นิ้ว 16:9 ระบบสัมผัส ความละเอียด 1.23 ล้านพิกเซล
 • ช่องมองภาพ 16:9 ความละเอียด 1.18 ล้านพิกเซล
 • Frame Rate (24P / 25P / 50P /59.94P / 29.97P / 23.98P)
 • Dynamic Range Canon Log3 : 1600% (ISO 800 หรือมากกว่า) Canon Log /Wide DR 800% (ISO 400 หรือมากกว่า)
 • ระบบการ บันทึกภาพ Cinema RAW Light (4096 x 2160)
  MPEG-4 AVC/H.264 (3840 x 2160)/(1920 x 1080)
  MPEG-4 (Proxy) (2048 x 1080)
 • ระบบประมวลผลภาพแบบ DiGic DV6

RRP THB 222,900.00

EOS C300 Mark II
 • ตัวรับภาพ Super 35 mm. 16:9 ตัวรับภาพ CMOS 4K DCI ความละเอียด 8.85 ล้านพิกเซล
 • ระบบประมวลผลภาพแบบ DiGic DV5
 • มีฟิวเตอร์ในตัว 2 stop (1/4) , 4 stop (1/16) , 6 Stop (1/64) , 8 Stop (1/256) , 10 Stop (1/1024)
 • ระบบการโฟกัส DAF
 • จอ LCD 16:9 ความละเอียด 1.23 ล้านพิกเซล
 • ช่องมองภาพ 16:9 ความละเอียด 1.17 ล้านพิกเซล
 • บันทึกลง Cfast card 2 ช่อง
 • บันทึกวีดีดโอแบบ MPEG-4 AVC/H.264
 • File format MXF

RRP THB 264,900.00

EOS C100 Mark II
 • ตัวรับภาพ Super 35 mm. ตัวรับภาพ CMOS ความละเอียด 8.29 ล้านพิกเซล
 • มีระบบการ โฟกัสเบบ Dual Pixel CMOS AF , ระบบโฟกัสใบหน้า , ระบบโฟกัสแบบ manual , ระบบการโฟกัสแบบต่อเนื่อง
 • Bit Rate : AVCHD 28 Mbps , MP4 35 Mbps
 • จอ LCD 3.5 นิ้ว 16:9 ระบบสัมผัส ความละเอียด 1.23 ล้านพิกเซล
 • ช่องมองภาพ 16:9 ความละเอียด 1.23 ล้านพิกเซล
 • Frame Rate (24P / 25P / 50P /60P)

RRP THB 95,900.00