CCSC Eastern - Canon Thailand

CCSC ภาคตะวันออก

ลำดับ ที่อยู่ ติดต่อ เวลาทำการ
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม

ที่อยู่ : 580/23-24 หมู่ 10 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์ : 66 (0) 3720-8218
โทรสาร :66 (0) 3746-6090
อีเมล์ :account@rpcoms.co.th
GPS : 13.9010923,101.5798088

จันทร์ - ศุกร์

เวลา 9:00 น. - 17:30 น.

2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจแอนด์ บลู ซิสเท็มส์
ที่อยู่ : 277/2 ถนนราษฎรดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ : 66 (0) 3745-2142

โทรสาร :66 (0) 3721-1199
อีเมล์ :Phonphimon@jiantblue.co.th
GPS :14.0600461,101.3726571

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 9:00 น. - 17:30 น.
3 บริษัท วัฒนซิสเท็มเมชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 512/15 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

โทรศัพท์ : 66 (0) 3842-1786-7

โทรสาร :66 (0) 3842-8733
อีเมล์ :sukar_wattana@hotmail.com
GPS : 12.9329585,100.8969586

จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 น. - 17:30 น.
4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร มีเดียส์ ซัพพลาย

ที่อยู่ : 115ห้องเลขที่ 1314 ซอยศูนย์การค้าสาย 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์ : 66 (0) 3886-1260

โทรสาร :66 (0) 3886-0843
อีเมล์ :tanasatt@hotmail.com

GPS : 12.6859252,1012698675

จันทร์ - อาทิตย์

เวลา 11:00น. - 19:00 น.

5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น

ที่อยู่ : 40/5-7 ถนนสฤษดิเดช ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 66 (0) 3932-3739

โทรสาร :66 (0) 3932-5005:18
อีเมล์ :phairuch@phairuch.com

GPS : 12.6115537,102.1048445

จันทร์ - ศุกร์

เวลา 9:00 น. - 17:30 น.

6

บริษัท สอยดาวคอมพิวเตอร์ จำกัด

ที่อยู่ : 303/7-8 หมู่ที่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

โทรศัพท์ : 66 (0) 3942-1456

โทรสาร :66 (0) 3936-4463#3
อีเมล์ :serviceprinter_soidao@hotmail.com

GPS :13.1328419,102.2087093

จันทร์ - ศุกร์

เวลา 9:00 น. - 17:30 น.

7

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราด อินเตอร์เนต

ที่อยู่ : 253 หมู่ที่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

โทรศัพท์ : 66 (0) 3952-3090

โทรสาร :66 (0) 3952-3090
อีเมล์ :servicetratinternet@gmail.com

GPS : 12.2502285,102.5099623

จันทร์ - ศุกร์

เวลา 9:00 น. - 17:30 น.

8

บริษัท ไอทีออฟฟิศอีควิพเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่ : 33/3 หมู่ 8 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 66 (0) 8631-3302-5

โทรสาร :66 (0) 3838-3897
อีเมล์ :it.office.equipment@gmail.com

GPS : 13.2916547,100.9422859

จันทร์ - เสาร์

เวลา 9:00 น. - 17:30 น.

9

ร้านพีเอ็นคอมพิวเตอร์

ที่อยู่ : 169หมู่6 ถนนพนม-บ้านสร้าง ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

โทรศัพท์ : 66 (0) 8760-1312-0

โทรสาร :66 (0) 3855-2660
อีเมล์ :pncom169@hotmail.com

GPS : 13.7548802,101.3500360

จันทร์ - เสาร์

เวลา 9:00 น. - 17:30 น.