CCSC ภาคเหนือ - Canon Thailand

CCSC ภาคเหนือ

ลำดับ ที่อยู่ ติดต่อ เวลาทำการ
1.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอส คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : เลขที่ 661/69 ถนนศรีอุทัย
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : 66 (0) 5657-1595
โทรสาร : 66 (0) 5657-1150
อีเมล์ : paneeya13@hotmail.com
GPS : 15.3864444, 100.0254444

จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
2. บริษัท เบสคีย์เวิร์ด จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 1016/18 หมู่ที่ 9
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5600-0674
โทรสาร : 66 (0) 5633-4070-1
อีเมล์ : bestkeywordpro.com@gmail.com
GPS : 15.6991944, 100.1189444
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
3.

บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด (ลาดยาว)

ที่อยู่ : เลขที่ 365/9 หมู่ 13
ถนนลาดยาว-นครสวรรค์ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 66 (0) 5627-1300
โทรสาร : 66 (0) 5627-1300
อีเมล์ : klockhome@hotmail.com
GPS : 15.7507500, 99.8008611
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
4. บริษัท ตึกเจริญคอมพ์ เน็ตเวิร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด (นครสวรรค์)
ที่อยู่ : เลขที่ 72 หมู่ 10
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5600-0959
โทรสาร : -
อีเมล์ : tjcnakhonsawan@outlook.co.th
GPS : 15.711137632950031, 100.12233602345708
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : เลขที่ 323/1 ถนนเทศา 2
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5571-7725
โทรสาร : 66 (0) 5571-4357
อีเมล์ : kamrai524@gmail.com
GPS : 16.4879167, 99.5146667
จันทร์ - อาทิตย์
เวลา 11:00 - 19:00 น.
6. ร้านไฟร์คอมพิจิตร
ที่อยู่ : เลขที่ 24/145-8 ถนนสระหลวง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5661-1388
โทรสาร : -
อีเมล์ : firecomphichit@hotmail.com
GPS : 16.432862686675154, 100.34460638114345
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท คอมพ์ไอที เซอร์วิส (ทับคล้อ)
ที่อยู่ : เลขที่ 399/1-2 หมู่ 2 ถนนชมฐีระเวช
ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร 66150
โทรศัพท์ : 66 (0) 5664-1917
โทรสาร : 66 (0) 5664-1398
อีเมล์ : greatcomp@hotmail.com
GPS : 16.179520935177393, 100.58201583090649
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
8. ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : เลขที่ 4/3 ถนนชุมสาย
ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร 66110
โทรศัพท์ : 66 (0) 5662-2633
โทรสาร : 66 (0) 5666-4044
อีเมล์ : xcompx@gmail.com
GPS : 16.2151630, 100.4238580
อังคาร - อาทิตย์
เวลา 10:00 - 19:00 น.
9. บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 62 ถนนเทศบาล 2
ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 66 (0) 5670-4444
โทรสาร : 66 (0) 5670-4433
อีเมล์ : cloa_lom@hotmail.com
GPS : 16.4214690, 101.1527880
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์คอมพิวเตอร์แอนด์อิเลคทรอนิคส์
ที่อยู่ : เลขที่ 122/8 ถนนคชเสนีย์
ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 66 (0) 5670-4283
โทรสาร : 66 (0) 5670-4283
อีเมล์ : powercom1228@gmail.com
GPS : 16.7824280, 101.2413062
จันทร์ - อาทิตย์
เวลา 9:00 - 18:00 น.
11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศปริ้นเตอร์แอนด์ไอทีเซอร์วิส
ที่อยู่ : เลขที่ 59/13 อาคารศูนย์การค้าปทุมทอง
ถนนศรีธรรมไตรปิฎก
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5521-9317
โทรสาร : -
อีเมล์ : jutamas.comzyte@hotmail.com
GPS : 16.8078300, 100.2624250
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
12. บริษัท ไฟร์คอม แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 59 อาคารศูนย์การค้าปทุมทองพลาซ่า
ล็อคที่ 83-84,91-92 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5524-8485
โทรสาร : 66 (0) 5521-9200
อีเมล์ : firecom-incentive@hotmail.com
GPS : 16.8090000, 100.2616667
จันทร์ - อาทิตย์
เวลา 11:00 - 19:00 น.
13. บริษัท ไอทีสมาร์ทสโตร์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 159/24 ถนนพญาเสือ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5537-8597
โทรสาร : -
อีเมล์ : it-smart@live.com
GPS : 16.8073074, 100.2697401
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
14. บริษัท เอส เอส แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 96/56 หมู่ 12 ถนนบายพาส
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5561-4614
โทรสาร : 66 (0) 5561-0303
อีเมล์ : sskcomputer@hotmail.com
GPS : 17.0097982, 9988060345
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
15. บริษัท สยามวินเทจ แอดวานซ์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 119/8 ถนนจรดวิถีถ่อง
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 64110
โทรศัพท์ : 66 (0) 5564-3222, 663
โทรสาร : 66 (0) 5562-3677
อีเมล์ : comcenter2017@hotmail.com
GPS : 17.3080556, 99.8318056
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
16.

บริษัท ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 1/72-74 ถนนสำราญรื่น
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 66 (0) 5541-4227-9
โทรสาร : 66 (0) 5541-4223
อีเมล์ : cdcservice@chaicharoen.com
GPS : 17.6198800, 100.0974140
จันทร์ - อาทิตย์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
17. บริษัท ไทยพานิชวิดีโอ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 1/94-97 ถนนสำราญรื่น
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5541-7982
โทรสาร : 66 (0) 5541-7982
อีเมล์ : thaimart_service@hotmail.co.th
GPS : 17.6231667, 100.0985000
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
18. บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 307/1 ถนนเจริญราษฎร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5352-5871-2
โทรสาร : 66 (0) 5353-2875
อีเมล์ : apcomputer1@gmail.com
GPS : 18.5952307,990152688
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
19. บริษัท สอาดกรุ๊ป จำกัด (สาขาลัคกี้พลาซ่า)
ที่อยู่ : เลขที่ 111-119 ถนนบุญวาทย์
ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 66 (0) 5422-2107
โทรสาร : 66 (0) 5422-4210
อีเมล์ : luckyplaza.service@gmail.com
GPS : 18.2851342, 99.4865734
จันทร์ - อาทิตย์
เวลา 9:00 - 18:00 น.
20. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เค อาร์
ที่อยู่ : เลขที่ 144/60 ถนนพหลโยธิน
ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 66 (0) 5431-6659
โทรสาร : 66 (0) 5431-7759
อีเมล์ : jkrsupply@gmail.com
GPS : 18.2812500, 99.4888889
21. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป.พี.ซี.คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : เลขที่ 144/33-34 ถนนพหลโยธิน
ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 66 (0) 5421-7805
โทรสาร : 66 (0) 5421-7805
อีเมล์ : bamby_9099@hotmail.com
GPS : 18.2810330, 99.4886910
จันทร์ - อาทิตย์
เวลา 9:00 - 19:30 น.
22. บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวอร์ค จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 1007/19 ถนนพหลโยธิน
ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5441-1220-2
โทรสาร : 66 (0) 5441-0202
อีเมล์ : pattanasin@outlook.co.th
GPS : 19.1748056, 99.8927222
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
23. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพียู คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : เลขที่ 30/10 หมู่ 8 ถนนพิศาล
ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา 56110
โทรศัพท์ : 66 (0) 5441-5783
โทรสาร : 66 (0) 5441-5320
อีเมล์ : nongppu@hotmail.com
GPS : 19.5210833, 100.3079167
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
24. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : เลขที่ 2/151-153 ถนนยันตรกิจโกศล
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5453-1165
โทรสาร : 66 (0) 5462-7957
อีเมล์ : parichad_8@hotmail.com
GPS : 18.1323056, 100.1493333
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
25. ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิกไอที ช็อป
ที่อยู่ : เลขที่ 106/18 ถนนสุมนเทวราช
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5471-1381
โทรสาร : 66 (0) 5471-1381
อีเมล์ : clickit999@hotmail.com
GPS : 18.916477217205124, 100.78390208638795
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 18:30 น.
26. บริษัท อาร์แอนด์ที ซิสเท็มส์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 262/15 ถนนมหายศ
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5477-5577
โทรสาร : -
อีเมล์ : service.rt.nan@gmail.com
GPS : 18.7814444, 100.7746389
จันทร์ - อาทิตย์
เวลา 11:00 - 19:00 น.
27. บริษัท อินเกรส โอเอ (น่าน)จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 33/88-89 ถนนเปรมประชาราษฎร์
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5471-0690
โทรสาร : -
อีเมล์ : it2delivery@hotmail.com
GPS : 18.7895556, 100.7822778
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
28. บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 111/1 ถนนช่างหล่อ
ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 66 (0) 5328-2222
โทรสาร : 66 (0) 5328-2300
อีเมล์ : benjamas.p@siamtv.co.th
GPS : 18.7809225,98.9836313
จันทร์ - อาทิตย์
เวลา 10:00 - 18:00 น.
29. บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 410/18 ถนนช้างคลาน
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 66 (0) 5328-0150
โทรสาร : 66 (0) 5320-4447-9
อีเมล์ : sayan@chichang.com
GPS : 18.7663333, 98.9951389
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
30. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอช.คอม
ที่อยู่ : เลขที่ 422/55-56 ถนนช้างคลาน
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 66 (0) 5327-3202-4
โทรสาร : 66 (0) 5327-3202
อีเมล์ : pouch.tom@hotmail.com
GPS : 18.7647340, 98.9933640
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
31. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เควีซี คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ : เลขที่ 124/13 หมู่ที่ 14 ถนนสันโค้งหลวง
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5375-6309
โทรสาร : 66 (0) 5360-0219
อีเมล์ : kvcacc@hotmail.com
GPS : 19.8998660, 99.8268830
จันทร์ - อาทิตย์
เวลา 9:00 - 18:00 น.
32. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม
ที่อยู่ : เลขที่ 25 ถนนเรืองนคร
ตำบลเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 66 (0) 5374-5121-2
โทรสาร : 66 (0) 5374-5003
อีเมล์ : service@technocom.co.th
GPS : 19.9111389, 99.8285556
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.
33. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีเซ็นเตอร์
ที่อยู่ : เลขที่ 179/15 หมู่ที่ 2
ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 66 (0) 5368-1745
โทรสาร : -
อีเมล์ : da_study@hotmail.com
GPS : 18.21021314833728, 97.94757913839182
จันทร์ - เสาร์
เวลา 9:00 - 17:30 น.

กำลังมองหาร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์แคนนอน? ร้านค้าจัดจำหน่าย

CCSC ศูนย์บริการพรินเตอร์แคนนอน : กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันตก