บริการ รับ-ส่ง กล้องเลนส์และอุปกรณ์เพื่อซ่อม - Canon Thailand

บริการ รับ-ส่ง กล้องเลนส์และอุปกรณ์เพื่อซ่อม

 • ลูกค้าต้องบรรจุสินค้าส่งซ่อมในสภาพเรียบร้อยพร้อมอุปกรณ์กันกระแทก
 • แจ้งความจำนงได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-15:00 น.
 • บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายตามวงเงินที่ บริษัทฯ รับขนส่ง กำหนด (2,000)บาทต่อครั้ง
 • บริษัทฯ จะไม่คืนค่าขนส่งทุกกรณี
 • ลูกค้าต้องแจ้ง ชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่อง (model & serial number) ก่อนขอรับบริการ
 • ในกรณีที่ซ่อมแล้วอาการไม่หายทำบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าขนส่ง

 

 • ไม่จำกัดรุ่นกล้อง*
 • ไม่จำกัดอาการเสีย
 • จำกัดจำนวน 4 รายการ (ชิ้น) ต่อ 1 ครั้ง

 • ลูกค้าต้องบรรจุสินค้าส่งซ่อมในสภาพเรียบร้อยพร้อมอุปกรณ์กันกระแทก
 • แจ้งความจำนงได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-15:00 น.
 • บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายตามวงเงินที่ บริษัทฯ รับขนส่ง กำหนด (2,000)บาทต่อครั้ง
 • บริษัทฯ จะไม่คืนค่าขนส่งทุกกรณี
 • ลูกค้าต้องแจ้ง ชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่อง (model & serial number) ก่อนขอรับบริการ
 • ในกรณีที่ซ่อมแล้วอาการไม่หายทำบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าขนส่ง

 

 • ไม่จำกัดรุ่นกล้อง*
 • ไม่จำกัดอาการเสีย
 • จำกัดจำนวน 4 รายการ (ชิ้น) ต่อ 1 ครั้ง

 • ลูกค้าต้องบรรจุสินค้าส่งซ่อมในสภาพเรียบร้อยพร้อมอุปกรณ์กันกระแทก
 • ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่งก่อนรับบริการ
 • ลูกค้าต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
 • รับสินค้าก่อน 9:00 น.ของวันที่ส่งสินค้าซ่อม
 • ซ่อมเสร็จพร้อมส่งกลับภายใน 18:00 น.
 • แจ้งความจำนงได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16:00 น.
 • บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายตามวงเงินที่ บริษัทฯ รับขนส่ง กำหนด (5,000)บาทต่อครั้ง
 • บริษัทฯ จะไม่คืนค่าขนส่งทุกกรณี
 • ลูกค้าต้องโอนเงินค่าบริการก่อน 12:00 น. ของวันที่กำหนดรับสินค้า
 • ลูกค้าต้องแจ้ง ชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่อง (model & serial number) ก่อนขอรับบริการ

 

 • ไม่จำกัดรุ่นกล้อง*
 • ทำความสะอาดภายนอก
 • เช็คFunction การทำงาน
 • เช็ค/ปรับระบบFocus 1 ชุด (เลนส์+กล้อง)                 
  (ไม่รวมการปรับระนาบ)
 • Update software
 • จำกัดจำนวน 4 รายการ (ชิ้น) ต่อ 1 ครั้ง

* ยกเว้นกลุ่มอุปกรณ์ Cinema
* กรณีที่ลูกค้าไม่ชำระค่าขนส่งและ/หรือค่าบริการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบสินค้าให้ตามระยะเวลาที่กำหนด