​​​​​​​ให้การบันทึกภาพถ่ายหรือภาพยนตร์เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

คุณสมบัติ

Seamless automatic upload from camera to cloud storage

อัปโหลดอัตโนมัติจากกล้องไปยังพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์อย่างไร้ที่ติ

Cloud Storage for original images for 30days

จัดเก็บภาพต้นฉบับบนระบบ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
คลาวด์ได้ถึง 30 วัน 

Up to 10GB of cloud storage for long term

จัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้สูง
​​​​​​​​​​​​​​ถึง 10 GB

Seamless automatic image download from cloud storage

ดาวน์โหลดภาพอัตโนมัติจากพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์ได้อย่างไร้ที่ติ

Automated image forwarding to 3rd party cloud storage

ส่งต่อภาพโดยอัตโนมัติไปยังพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์อื่นได้​​​​​​​*

*Google Photos & Adobe (เปิดตัวในเดือนมิถุนายน)

Sharing your images over social media, messengers and even print with Canon portable printers

แบ่งปันภาพของคุณผ่าน
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​โซเชียลมีเดีย หรือบนแอป
แมซเซนเจอร์ และพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ภาพขนาดพกพาจากแคนนอน

เชื่อมโลกของคุณไว้ด้วยกัน

image.canon ช่วยให้คุณจัดการกับภาพถ่ายและจัดเก็บในพื้นที่ที่คุณต้องการได้ เพื่อช่วยให้คุณบอกเล่าเรื่องราวได้ทั้งแบบสาธารณะหรือจัดเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัว ให้คุณสามารถเก็บภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดได้โดยไม่ต้องกังวล
เพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง