ศูนย์บริการแคนนอน สาขาสำนักงานใหญ่ - Canon Thailand

ประกาศ

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ศูนย์บริการแคนนอน สาขาสำนักงานใหญ่ (ชั้น 24 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์) จะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

เนื่องด้วยวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) จัดงานประเพณีประจำปี 2565 และมีการปิดถนนบริเวณถนนปั้น, ถนนสีลม, ถนนนราธิวาสราชนครินทร์, ถนนสาทรเหนือ และ ถนนสุรศักดิ์ ระหว่างเวลา 18.00 น. – เวลา 02.00 น.

อันเป็นผลให้กองบังคับการตำรวจจราจรประกาศปิดการจราจรในถนนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด