Printer Driver Extra Kit Version 2.30 for Windows

  31-มี.ค.-2017
  0100650802

  ดาวน์โหลด

  ฉันได้อ่านและทำความเข้าใจข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านล่าง
  และต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่กำหนด

  • iPF6000S
  • iPF6300
  • iPF6300S
  • iPF6350
  • iPF6410
  • iPF6410S
  • iPF6410SE
  • iPF6460
  • iPF650
  • iPF655
  • iPF671
  • iPF671E
  • iPF681
  • iPF686
  • iPF750
  • iPF755
  • iPF760
  • iPF765
  • iPF771
  • iPF781
  • iPF786
  • iPF8000S
  • iPF8010S
  • iPF815
  • iPF825
  • iPF8300
  • iPF8300S
  • iPF831
  • iPF8310
  • iPF8310S
  • iPF841
  • iPF8410
  • iPF8410S
  • iPF8410SE
  • iPF851
  • iPF9400
  • iPF9400S
  • iPF9410
  • iPF9410S

  ระบบปฏิบัติการ

  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2003 R2
  • Windows Server 2003
  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

  เค้าโครง

  Printer Driver Extra Kit is the expansion module for imagePROGRAF Printer Driver.
  Install this module to add the two extra functions to imagePROGRAF Printer Driver:
  Free Layout function allowing the user to arrange multiple images as desired when printing on roll paper, and Enlargement Copy function using the Color imageRUNNER MFC.

  ประวัติการอัพเดท

  Modifications from Ver.2.20 to Ver.2.30
  1. [Set Color] in "Easy Setup Wizard" became unnecessary.
  2. Installer has been changed.
  3. Operation Guide has been changed.

  ความต้องการของระบบ

  The following hardware and software are recommended for this software.

  Drivers:
  Canon imagePROGRAF Printer Driver 2009 V4.20 or later

  Recommended operating environment:
  Any computer that will successfully run the above driver.

  (Caution)
  - Cannot be used in an environment where the printer is shared.

  ความระมัดระวัง

  - You must log into Windows as an Administrator before the installation.

  - Before executing installation or uninstallation, be sure to shut down all software applications. You cannot install or uninstall with imagePROGRAF Free Layout or Color imageRUNNER Enlargement Copy running.

  คำแนะนำในการตั้งค่า

  - For more details about installation and uninstallation procedures, please refer to the printer manual.

  ข้อมูลไฟล์

  1. ชื่อไฟล์: Ext-Win-230.exe
  2. เวอร์ชันไฟล์: 2.30
  3. ขนาดไฟล์: 9128KB

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  ซอฟต์แวร์ โปรแกรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไดรเวอร์) ไฟล์ เอกสาร คู่มือ คำแนะนำ หรือเนื้อหาอื่นใด (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่บนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่

  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทในเครือ ("แคนนอน") ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด ) และไม่รับผิดชอบต่อการปรับปรุง การแก้ไข หรือการสนับสนุนเนื้อหา

  แคนนอนของสงวนสิทธิ์ ในชื่อ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเนื้อหา คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้เนื้อหาเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่มิได้เป็นการใช้งานเชิงพาณิชภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันที หรือไม่ได้คาดหมายไว้แต่ต้น)

  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการแจกจ่าย มอบหมาย อนุญาต ขาย ให้เช่า ออกอากาศ ส่ง เผยแพร่ หรือโอนเนื้อหาไปยังบุคคลอื่น นอกจากนี้คุณจะต้องไม่ (และไม่อนุญาตให้ผู้อื่น) ทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลง เปลี่ยนรูปแบบ ถอดประกอบ ถอดรหัส หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน

  คุณตกลงที่จะไม่ส่งหรือนำเนื้อหาจากประเทศ / ภูมิภาคที่คุณได้รับไปยังประเทศ / ภูมิภาคอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเช่นนั้น) และ / หรือการละเมิดกฎหมาย ข้อจำกัด หรือข้อบังคับใด ๆ

  ในการดาวน์โหลดเนื้อหา คุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดข้างต้นที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดและการใช้เนื้อหาของคุณ