Canon XF Utility 3.12 for Windows

  05-ธ.ค.-2023
  0200704202

  ดาวน์โหลด

  ฉันได้อ่านและทำความเข้าใจข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านล่าง
  และต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่กำหนด

  ระบบปฏิบัติการ

  • Windows 11
  • Windows 10 (x64)

  เค้าโครง

  Canon XF Utility is software that supports the video format XF-HEVC, XF-MPEG and XF-AVC, and is used for importing, playing back and managing video data as well as cropping still-image data.

  ประวัติการอัพเดท

  Changes for Canon XF Utility 3.12 for Windows :

  - Supports Firmware Version 1.0.9.1 or later for the EOS C500 Mark II.
  - Supports Firmware Version 1.0.7.1 or later for the EOS C300 Mark III.
  - Supports Firmware Version 1.0.8.1 or later for the EOS C70.
  - Supports Firmware Version 1.0.6.1 or later for the EOS R5 C.
  - Supports Firmware Version 1.0.3.1 or later for the XF605.

  ความต้องการของระบบ

  Required System Configuration:
  To use this software, your computer has to meet the following system requirements.

  1. Supported OS
  - Windows 11, Windows 10 64-bit

  2. Supported computers
  Computers preinstalled with the OS above

  CPU:
  - Intel Xeon, Core i9 / i7 / i5 / i3
  RAM:
  - 4 GB or more

  3. Display
  - Resolution: 1,024x768 or higher
  - Display font size setting: 96 dpi

  4. Supported Models
  EOS C700 FF, EOS C700 FF PL, EOS C700, EOS C700 PL, EOS C700 GS PL, EOS C500 Mark II, EOS C500, EOS C500 PL, EOS C300 Mark III, EOS C300 Mark II, EOS C300, EOS C300 PL, EOS C200, EOS C200B, EOS C70, EOS R5 C, XF705, XF605, XF405, XF400, XF315, XF310, XF305, XF300, XF205, XF200, XF105, XF100, XC15, XC10, XA75, XA70, XA65, XA60, XA55, XA50, XA45, XA40


  Recommended System Configuration:
  To enable real-time playback of XF-AVC/XF-HEVC movies of 4K, the following additional configurations are recommended in addition to the above required system configurations. (4K 60P clips display resolution setting: 1/2)
  CPU:
  - Intel Xeon X5690 3.47 GHz - 2 units or greater
  RAM:
  - 24 GB or more

  To enable real-time playback of XF-AVC/XF-MPEG movies of 2K or less, the following additional configurations are recommended in addition to the above required system configurations.
  CPU:
  - Intel Core i7 (model number in the 4000s 4-core / 2.8 GHz) or greater
  RAM:
  - 8 GB or more

  คำแนะนำในการตั้งค่า

  Please refer to the instructions below on how to download and install the software.
  Exit all other applications when installing this software.

  1. Download "xuw-3-12-0-8-9l.zip" from the download page.
  2. Extract "xuw-3-12-0-8-9l.zip" on the computer to generate "xuw312.exe".
  3. Double-click "xuw312.exe".
  4. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

  ข้อมูลไฟล์

  1. ชื่อไฟล์: xuw-3-12-0-8-9l.zip
  2. เวอร์ชันไฟล์: 3.12
  3. ประเภทไฟล์: zip
  4. ขนาดไฟล์: 128613KB

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  ซอฟต์แวร์ โปรแกรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไดรเวอร์) ไฟล์ เอกสาร คู่มือ คำแนะนำ หรือเนื้อหาอื่นใด (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่บนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่

  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทในเครือ ("แคนนอน") ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด ) และไม่รับผิดชอบต่อการปรับปรุง การแก้ไข หรือการสนับสนุนเนื้อหา

  แคนนอนของสงวนสิทธิ์ ในชื่อ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเนื้อหา คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้เนื้อหาเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่มิได้เป็นการใช้งานเชิงพาณิชภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันที หรือไม่ได้คาดหมายไว้แต่ต้น)

  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการแจกจ่าย มอบหมาย อนุญาต ขาย ให้เช่า ออกอากาศ ส่ง เผยแพร่ หรือโอนเนื้อหาไปยังบุคคลอื่น นอกจากนี้คุณจะต้องไม่ (และไม่อนุญาตให้ผู้อื่น) ทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลง เปลี่ยนรูปแบบ ถอดประกอบ ถอดรหัส หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน

  คุณตกลงที่จะไม่ส่งหรือนำเนื้อหาจากประเทศ / ภูมิภาคที่คุณได้รับไปยังประเทศ / ภูมิภาคอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเช่นนั้น) และ / หรือการละเมิดกฎหมาย ข้อจำกัด หรือข้อบังคับใด ๆ

  ในการดาวน์โหลดเนื้อหา คุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดข้างต้นที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดและการใช้เนื้อหาของคุณ