Canon 4K Camcorder XF605 Firmware Version 1.0.3.1 [macOS]

  05-ธ.ค.-2023
  0400918002

  ดาวน์โหลด

  ฉันได้อ่านและทำความเข้าใจข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านล่าง
  และต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่กำหนด

  ระบบปฏิบัติการ

  • macOS 14
  • macOS 13
  • macOS 12
  • macOS 11
  • macOS 10.15
  • macOS 10.14

  รายละเอียด

  Firmware Version 1.0.3.1 incorporates the following enhancements:
  1.Adds support for the Canon Multi-Camera Control.
  2.Adds support for the Remote Camera Controller RC-IP1000.
  3.Adds SRT protocol for IP streaming protocol.
  4.Enables to select 1920×1080 59.94i/50i 25Mbps format when in XF-AVC recording.
  5.Adds [Chunk Recording] function. Adds the ability to record proxy files in timed segments (30 seconds / 1 min / 2 min) when Main and Proxy recording is selected.
  Simultaneously records a clip that split by time, suitable for automatic transfer to SD card B while the main clip is recorded to SD card A.
  6.Adds the function to automatically transfer chunk recording clip via Content Transfer Mobile.
  7.Enhances Clear Scan resolution.
  8.Enables to change WFM size.
  9.Enables to change Vector scope gain by touch.
  10.Enables to change WFM/Vector scope transparency.
  11.Improves Vector scope.
  - Changes to display [BT.2020] in the frame when the color space is set to BT.2020.
  - Changes to always display the target color name.
  12.Adds [Canon 709 / BT.709] to the Gamma/Color Space in Custom Picture setting.
  13.Adds [CMT 709] in LUT and View Assistance, Sub Rec Color Conversion.
  14.Adds [G Gain] in White Balance in Custom Picture settings.
  15.Adds [_Proxy] option to XF-AVC proxy media name.
  16.Adds the ability to select multiple files from a playlist for indexing and continuous playback.
  17.Adds [LCD/VF] in Peaking and Zebra settings.
  - The default setting of the [All] has been changed from [LCD/VF] to prevent unintended effects from being applied to HDMI/SDI output.

  For further information, please refer to the latest version of the camera's Instruction Manual that is released with the firmware update.

  Caution:
  - Please use a commercially available SD / SDHC / SDXC memory card that is 512MB or more for the firmware update.
  - Firmware version 1.0.3.1 is for updating cameras running firmware version1.0.0.1 - 1.0.2.1. If your camera's firmware is already version 1.0.3.1, it is not necessary to update the firmware. Once the camcorder is updated to the latest version, it cannot be restored to a previous version.
  - Please refrain from loading menu settings generated using the most recent firmware version to a product running an old firmware version, as doing so may affect camera operations.

  Preparations for the Firmware Update:
  - After the firmware update has been performed, the camera's menu settings will be reset. It is recommended that users save their menu settings as settings data to an SD card, separate from the one that will be used to carry out the update, before starting update operations.This saved data can be loaded into the camera and the settings can be changed after the update has been completed. For further information on this, please refer to the section in the unit's Instruction Manual titled "Saving and Loading Camera Settings".
  - The downloaded folder contains the firmware (file name: VRA10.FIR / file size: 72,934,736 bytes), and instructions on the firmware update procedures (a PDF file in five languages: Japanese, English, French, Spanish and Simplified Chinese). Before starting the firmware update operations, please be sure to carefully confirm your understanding of these instructions.

  Regarding the Software Included in this Firmware:
  The software included in this firmware is comprised of software modules developed by both Canon and third parties.

  Software Developed by Canon and Free Software:
  Software developed or created by Canon and accompanying document is protected by copyright law, terms of an international convention and any other governing laws.
  This product uses software modules under copyright by third parties and distributed as free software. Some of these software modules are subject to the GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) or any other license.

  Display of License Information of Free Software Modules Included in this Firmware:
  The license information required to be displayed for the free software modules included with this firmware is saved in the download file. To check the free software module licenses, please refer to the "XF605 OSS info.pdf".

  Obtaining Source Codes of Free Software:
  Some free software modules require the acquisition of the source code in order to distribute the executable form of those software modules. To obtain the source code for the software modules, please refer to the "XF605 OSS info.pdf".

  The following things are required to perform this firmware update:
  1. An XF605 camcorder
  2. A computer (OS Requirements: macOS 14, macOS 13, macOS 12, macOS 11, 10.15-10.14)
  3. A 512MB or higher-capacity SD / SDHC / SDXC memory card (both commercially available)
  4. An SD card reader/writer (commercially available) or an SD card slot built into the computer
  5. A fully charged battery pack for the camera
  6. Compact power adapter bundled with the camera
  7. The firmware (the downloaded file)

  History:
  Firmware Version 1.0.2.1
  1. The default setting of the "Rec Command" has been changed from "On" to "Off".

  Firmware Version 1.0.1.1
  1. Adds support for Canon IP [XC Protocol].
  2. Adds XF-AVC 4K Intra format, the highly efficient compressed format of 4K video.
  3. Adds support for vertical shooting.
  4. Face detection, eye detection and tracking are now enabled when S&F is set to 24P-120P.
  5. Adds support for 4CH display in audio meter.
  6. [REC] can now be assigned to Assignable button 11.
  7. Improved to retain the recording settings when switching between normal shooting and S&F shooting.
  8. Adds file name to SDI Ancillary data on the video output signal.
  9. Adds [Built-in Mic] and [MIC Terminal] option in [CH2 INPUT] menu in Audio setting.
  10. Fixes an issue, in which, in rare instances, the camera cannot be normally operated when operating the REC button with the camera set to the [Continuous Recording] function.

  ข้อมูลไฟล์

  1. ชื่อไฟล์: xf605-v1031-mac.dmg
  2. เวอร์ชันไฟล์: 1.0.3.1
  3. ประเภทไฟล์: dmg
  4. ขนาดไฟล์: 74604KB

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  ซอฟต์แวร์ โปรแกรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไดรเวอร์) ไฟล์ เอกสาร คู่มือ คำแนะนำ หรือเนื้อหาอื่นใด (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่บนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่

  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทในเครือ ("แคนนอน") ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด ) และไม่รับผิดชอบต่อการปรับปรุง การแก้ไข หรือการสนับสนุนเนื้อหา

  แคนนอนของสงวนสิทธิ์ ในชื่อ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเนื้อหา คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้เนื้อหาเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่มิได้เป็นการใช้งานเชิงพาณิชภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง แคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันที หรือไม่ได้คาดหมายไว้แต่ต้น)

  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการแจกจ่าย มอบหมาย อนุญาต ขาย ให้เช่า ออกอากาศ ส่ง เผยแพร่ หรือโอนเนื้อหาไปยังบุคคลอื่น นอกจากนี้คุณจะต้องไม่ (และไม่อนุญาตให้ผู้อื่น) ทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลง เปลี่ยนรูปแบบ ถอดประกอบ ถอดรหัส หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน

  คุณตกลงที่จะไม่ส่งหรือนำเนื้อหาจากประเทศ / ภูมิภาคที่คุณได้รับไปยังประเทศ / ภูมิภาคอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเช่นนั้น) และ / หรือการละเมิดกฎหมาย ข้อจำกัด หรือข้อบังคับใด ๆ

  ในการดาวน์โหลดเนื้อหา คุณตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดข้างต้นที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดและการใช้เนื้อหาของคุณ