เกี่ยวกับ macOS 10.12 (Sierra) ในการรองรับการใช้งานเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท PIXMA เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทสำหรับธุรกิจ MAXIFY และ เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทขนาดใหญ่ imagePROGRAF - Canon Thailand

20 ก.ย. 2016

  เกี่ยวกับ macOS 10.12 (Sierra) ในการรองรับการใช้งานเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท PIXMA เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทสำหรับธุรกิจ MAXIFY และ เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทขนาดใหญ่ imagePROGRAF


  ขอขอบคุณที่ใช้สินค้าของแคนนอน

  เราได้ตรวจพบปรากฏการณ์บางอย่างซึ่งเป็นปัญหาทางการพิมพ์ที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท PIXMA เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทสำหรับธุรกิจ MAXIFY และ เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทขนาดใหญ่ imagePROGRAF เมื่อใช้งานกับ macOS Sierra v10.12

  ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น
  การพิมพ์ที่ไม่สมบูรณ์เมื่อใช้กับ macOS Sierra v10.12

  รุ่นที่มีผลกระทบ
  เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท PIXMA เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทสำหรับธุรกิจ MAXIFY และ เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทขนาดใหญ่ imagePROGRAF

  ความช่วยเหลือ
  เราขออภัยป็นอย่างยิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกในระหว่างนี้ซึ่งเป็นช่วงการเริ่มต้นการใช้งานหลังจากเราได้ปล่อย macOS Sierra v10.12 เข้าสู่ตลาด

  หากมีข้อมูลใดๆเพิ่มเติม เราจะแจ้งให้ทราบทันที.