มาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมในการใช้เครื่องพิมพ์ Canon บางรุ่นรวมถึงเครื่องพิมพ์เลเซอร์ - Canon Thailand

29 ก.พ. 2008

  มาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมในการใช้เครื่องพิมพ์ Canon บางรุ่นรวมถึงเครื่องพิมพ์เลเซอร์

  กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัยของระบบเครือข่ายที่ใช้กับอุปกรณ์ Canon ในบางรุ่น

  (ก) หากคุณไม่ต้องการพิมพ์ผ่านระบบ FTP กรุณาปิดการตั้งค่า โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1)ไปที่คำสั่ง Additional Functions เลือก System Settings > Network Settings > TCP/IP Settings > FTP print

  2)เลือก FTP print ไปที่ OFF

  (ข) หากคุณต้องการพิมพ์ผ่านระบบ FTP กรุณาตั้ง Username และพาสเวิร์ด ดังขั้นตอนต่อไปนี้

  1)ไปที่ Additional Functions เลือก System Settings > Network Settings > TCP/IP Settings > FTP print.

  2)ตั้ง “username” และ “พาสเวิร์ด" สำหรับการพิมพ์ผ่าน FTP


  * รุ่นที่สามารถใช้ได้ :

  Digital Copiers

  • iR C2620/ C2620N/ C3220N
  • iR C6800/ C5800/ C5800N
  • iR C3170/ C3170i/ C2570/ C2570i
  • iR C3180i
  • iR C5870i/ C6870i
  • iR C5185/ C5185i/ C5180/ C5180i/ C4580/ C4580i
  • iR C2880/ C2880i/ C3380/ C3380i
  • iR 2270/ 2870/ 3570/ 4570
  • iR 2230/ 3530
  • iR 6570/ 5570
  • iR 3025/ 3030/ 3035/ 3045
  • iR 5055/ 5065/ 5075
  • iR 9070/ 105+
  • iR 7095/ 7105
  • imagePRESS C1
  • imagePRESS C7000VP

  Laser Printers

  • LaserShot LBP5960
  • LaserShot LBP5360
  • LaserShot LBP3360
  • LaserShot LBP3460