โปรดระวังการปลอมแปลงสินค้า เลนส์ Canon EF 50mm f/1.8 II ที่ใช้กับกล้องดิจิตอล SLR - Canon Thailand

13 ธ.ค. 2016

  โปรดระวังการปลอมแปลงสินค้า เลนส์ Canon EF 50mm f/1.8 II ที่ใช้กับกล้องดิจิตอล SLR

   ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอน.

  ทางแคนนอนพบว่ามีการปลอมแปลงเลนส์ EF 50mm f/1.8 II จากกล้องดิจิตอลที่ถูกส่งมาซ่อมแซมที่ศูนย์บริการของแคนนอน ซึ่งผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบหรือผลิตโดยแคนนอน แต่แสดงตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ของแคนนอนอย่างผิดกฎหมาย จึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของแคนนอน และแคนนอนได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการกำจัดการปลอมแปลงสินค้าที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

  แม้ว่าลักษณะภายนอกของเลนส์ EF 50mm f/1.8 II ของปลอมจะเลียนแบบของแท้ได้อย่างละเอียด แต่ชิ้นส่วนและวงจรไฟฟ้าภายในนั้นแตกต่างจากของแท้ จึงไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของหลายประเทศ รวมถึงไม่ได้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของแคนนอนด้วย ดังนั้นแคนนอนจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดปกติ ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ปลอมแปลงนี้ ขอให้ทุกท่านโปรดระมัดระวังในการเลือกสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ.

  เราขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเลือกใช้สินค้าของแคนนอนมาอย่างต่อเนื่อง. 

  ความแตกต่างภายนอก

  โปรดสังเกตความแตกต่างระหว่างสินค้าของแท้และของปลอมที่มีการตรวจสอบแล้วและลูกค้าสามารถสังเกตเห็นได้

  โปรดสังเกตตำแหน่งของชื่อบริษัทบนเมาท์เมื่อถอดฝาครอบเลนส์ออกแล้วตามรูปด้านล่าง

  ของแท้ของปลอม

  มีการเว้นวรรคระหว่างคำว่า "CANON" และ "INC." 
  ตัวอักษรชื่อบริษัทเป็นตัวพิมพ์เรียบหรือตัวพิมพ์นูน

  ไม่มีการเว้นวรรคระหว่าง "CANON" และ "INC."

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบ คลิกที่นี่.

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง