เรียน ท่านผู้ใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลภาพนิ่งและวิดีโอ "Connect Station CS100" (เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 2.5.2) - Canon Thailand

29 มิ.ย. 2017

  เรียน ท่านผู้ใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลภาพนิ่งและวิดีโอ "Connect Station CS100" 
  (เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 2.5.2)


  ขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอน.

  ขณะนี้เฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ Connect Station CS100 สามารถใช้งานได้แล้ว เพื่อเริ่มต้นการอัพเดทเฟิร์มแวร์นี้ กรุณาเชื่อมต่อ CS100 ของท่านกับระบบอินเตอร์เน็ทก่อนจากนั้นโปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้.

  เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 2.5.2 นี้จะช่วยปรับปรุงการทำงานดังนี้:

  1. ปัญหาเรื่องเครื่อง CS100 จะไม่เปิดเครื่อง เมื่อเชื่อมต่อกับเน็ทเวิร์คผ่าน IP Address ที่ระบุ รวมถึงเมื่อเปิดใช้งานมานานเป็นระยะเวลา 2 เดือน หรือมากกว่า ได้ถูกแก้ไขแล้ว


  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

  เฟิร์มแวร์อัพเดทนี้สำหรับเครื่อง Connect Station CS100 ซึ่งมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั้น 2.5.1.

  ข้อควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการใช้ CS100:

  ไม่สามารถโอนไฟล์ภาพยนตร์ที่บันทึกด้วยกล้อง EOS-1D X Mark II ซึ่งขนาดไฟล์ใหญ่กว่า 4 GB ไปยังอุปกรณ์ CS100 ด้วยการใช้สายเชื่อมต่อได้ โปรดใช้การ์ดความจำ (memory card) ในการโอนไฟล์ดังกล่าว.


  ขั้นตอนการอัพเดทเฟิร์มแวร์:

  ข้อควรระวังระหว่างทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์:

  • ก่อนทำการอัพเดทเฟิร์แมแวร์ โปรดถอดการ์ดความจำประเภท CF, SD และสายเคเบิลให้เรียบร้อย.
  • ห้ามปิดสวิทช์เครื่อง CS100.
  • ห้ามยก หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ CS100 ขณะทำการอัพเดท.
  • ห้ามใช้งานอุปกรณ์รีโมทคอนโทรล CS-RC1.


  1. เปิดสวิทช์อุปกรณ์ CS100 และเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอินเตอร์เน็ท

  2. กดปุ่ม button ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นตรวจสอบว่ามีเครื่องหมาย [ ! ] ปรากฏที่หัวข้อ “Preferences”, จากนั้น เลือกหัวข้อ “Preferences” และกด <SET>.  3. กดปุ่ม <Right> ที่ตำแหน่ง Cross keys บนรีโมทคอนโทรล เลือกแถบข้อความตามภาพด้านล่าง ตรวจสอบว่ามีเครื่องหมาย [ ! ] ปรากฏอยู่ที่หัวข้อ [Update Firmware], จากนั้นเลือก [Update Firmware], และกดที่ปุ่ม <SET>.  4. กดปุ่ม <MENU> บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเริ่มต้นดาวน์โหลด และอัพเดทเฟิร์มแวร์.  วิธีการยืนยันเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

  1. กดปุ่ม  <Right> ที่ตำแหน่ง Cross keys บนรีโมทคอนโทรล เลือกแถบข้อความตามภาพด้านล่างและเช็คว่าข้อความที่  [Update Firmware] ระบุเป็นชื่อเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุด.


  สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ศูนย์บริการแคนนอน ใกล้บ้านท่านได้ ในวัน และเวลาทำการ

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง