เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.4.1 สำหรับกล้อง EOS-1D C Cinema EOS (ประกาศแจ้งการเริ่มต้นบริการอัพเดทเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.4.1) - Canon Thailand

11 ม.ค. 2018

  เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.4.1 สำหรับกล้อง EOS-1D C Cinema EOS
  (ประกาศแจ้งการเริ่มต้นบริการอัพเดทเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.4.1)


  ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอน

  เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.4.1 มีการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องดังนี้:

  1. เปลี่ยนหมายเลขสูงสุดของ "Release cycles" จาก 1,000,000 cycles เป็น 9,999,000 cycles หมายเลขดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากเมนู "Camera system information "
  2. แก้ไขการเกิดความล้มเหลวในการซิงค์ขณะถ่ายภาพโดยใช้แฟลชหลายอัน
  3. แก้ไขการเกิด Error 80 ตามการตั้งเวลาลั่นชัตเตอร์.

  เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.4.1 มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอื่นๆ เช่นเดียวกับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันก่อนๆ

  การให้ความช่วยเหลือ
  ลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ระบุมาอัพเดทเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชัน 1.4.1 ที่ศูนย์บริการหรือศูนย์ซ่อมของแคนนอนที่ท่านสะดวก

  ติดต่อสอบถาม
  หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการ ที่ท่านสะดวก

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง