เฟิร์มแวร์ EOS R รุ่น 1.2.0 - Canon Thailand

18 เม.ย. 2019 (อัพเดต)

  ประกาศเบื้องต้น: เฟิร์มแวร์ EOS R รุ่น 1.2.0


  ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของแคนนอน

  เฟิร์มแวร์ใหม่สำหรับ EOS R (version 1.2.0) สามารถดาวน์โหลดได้แล้วบนเว็บไซต์แคนนอน

  เฟิร์มแวร์รุ่น 1.2.0 ประกอบด้วยการเพิ่มเติมและปรับปรุงความสามารถของกล้องดังต่อไปนี้ 
  ความสามารถเพิ่มเติม:
  1. ระบบ ออโต้โฟกัสดวงตา
  - รองรับ Servo AF ขณะถ่ายภาพนิ่ง
  - สามารถใช้งานขณะถ่ายวิดีโอ ไม่ว่าจะตั้งค่า “Movie Servo AF” เป็นใช้งานหรือไม่ก็ตาม
  2. ขนาดเฟรม AF ขนาดเล็ก
  - รองรับ Servo AF ขณะถ่ายภาพนิ่ง
  - สามารถใช้งานขณะถ่ายวิดีโอ ไม่ว่าจะตั้งค่า “Movie Servo AF” เป็นใช้งานหรือไม่ก็ตาม.

  การปรับปรุงอาการ:
  ​1. ในบางเหตุการณ์มาตรวัดระดับน้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์อาจแสดงผลไม่ถูกต้อง
  2. ในบางเหตุการณ์ข้อมูลที่แสดงในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์อาจแสดงผลไม่ถูกต้อง
  3. ในบางเหตุการณ์อาจไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์แก่อุปกรณ์ถ่ายโอนไฟล์ไร้สาย WFT-E7

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:
  ​EOS R 

  ติดต่อสอบถาม:
  ​​​​​​​​​​​​​​หากท่านมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง