ประกาศเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์: กล้องดิจิทัลคอมแพครุ่น PowerShot SX740 HS "ประกาศเกี่ยวกับ Bug ของเฟิร์มแวร์" - Canon Thailand

21 ก.พ. 2019 (อัพเดต)

  ​ประกาศเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์: กล้องดิจิทัลคอมแพครุ่น PowerShot SX740 HS "ประกาศเกี่ยวกับ Bug ของเฟิร์มแวร์"

  ขอขอบคุณที่ท่านสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของแคนนอน

  บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะแจ้งและยืนยันให้ท่านทราบถึงอาการดังปรากฏด้านล่างนี้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับกล้องดิจิทัลคอมแพครุ่น PowerShot SX740 HS

  เรามุ่งมั่นในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราตลอดมา และขออภัยอย่างสูงต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับลูกค้าบางราย

  ลักษณะอาการ
  รูปภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ LCD จะถูกแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ยาก แต่หากเกิดอาการดังกล่าว อาจทำให้มีอาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นด้วย:

  • ปุ่มควบคุมไม่ทำงาน
  • เลนส์ไม่ขยับกลับเข้าที่
  • จอ LCD แสดงข้อผิดพลาด Error 60 หรือข้อผิดพลาด Error 70
  • จอภาพ LCD ไม่แสดงภาพ

  บริการช่วยเหลือ
  ​แนวทางแก้ไขเบื้องต้น
  เฟิร์มแวร์รุ่น 1.0.1 ที่แก้ไขลักษณะอาการดังกล่าวพร้อมเปิดให้บริการดาวน์โหลดแล้ว ที่นี่

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง