อัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ EOS R5, EOS R6, EOS-1D X Mark III - Canon Thailand

02 ธ.ค. 2021

  อัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ EOS R5, EOS R6, EOS-1D X Mark III

  ขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอน

  เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขล่าสุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ฟังก์ชันการทำงานในผลิตภัณฑ์แคนนอนของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  EOS R5 – เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.5.0

  1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจจับศีรษะและรองรับการตรวจจับขณะสวมหมวกนิรภัยหรือแว่นตาในกิจกรรมการเล่นกีฬาฤดูหนาว
  2. เพิ่มตัวเลือกยานพาหนะ [Vehicles] ในเมนูตัวเลือกวัตถุที่ต้องการตรวจจับ [Subject to detect] ของแท็บโฟกัสอัตโนมัติ [AF] ซึ่งรองรับการตรวจจับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการแข่งรถ
  3. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการตรวจจับดวงตาให้ทำงานเพิ่มเติมในกรณีต่อไปนี้:
   ก. เมื่อมีเงาตกลงบนใบหน้า
   ข. เมื่อมีผมตกลงมาปรกตา
  4. หรือศีรษะถูกบังไว้หรือไม่สามารถตรวจจับได้ โดยกล้องจะตรวจจับไปที่ลำตัวและติดตามอย่างต่อเนื่อง
  5. สามารถนำเข้าข้อมูลสมดุลแสงขาว (MWB) จากหน้าจอควบคุมการทำงานแบบเร็ว (Quick Control) ขณะถ่ายภาพนิ่ง
  6. ปิดการใช้งานฟังก์ชั่น center select ของมัลติคอนโทรลเลอร์ เพื่อป้องกันการถ่ายโอนภาพโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่าง “ปฏิบัติการถ่ายโอนข้อมูลแบบ FTP”
  7. เมื่อมีการกำหนดฟังก์ชั่นการให้คะแนนสำหรับปุ่ม [Protect / Voice memo]  จะสามารถทำการบันทึกเสียงได้โดยการกดปุ่มค้างไว้
  8. การใส่การ์ดหน่วยความจำ 2 ใบพร้อมกัน สามารถตั้งค่าวิธีการบันทึกและเลือกว่าจะตั้งให้การ์ดใดเป็นการ์ดหลักหรือการ์ดรอง
  9. เพิ่ม [Suppress lower frame rate]  ให้กับเมนู [Smooth] ในพารามิเตอร์ [Disp. performance]  ซึ่งช่วยให้สามารถแสดงหน้าจอการถ่ายภาพด้วยอัตราเฟรมที่ลดลงแม้ในที่มืด
  10. เพิ่มการรองรับเลนส์ฟิชอายคู่ RF5.2mm f/2.8L
  11. การตั้งค่าเริ่มต้นของ  [FTP server] → [Passive mode] เป็นเปิดการใช้งาน [Enable]
  12. ปรับปรุงความเสถียรของการทำงานระหว่างการการถ่ายโอนข้อมูลแบบ FTP
  13. ปรับปรุงการควบคุมระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัว (IBIS) เมื่อใช้เลนส์ EF เฉพาะบางตัวที่ไม่มีฟังก์ชั่นป้องกันภาพสั่นไหว
  14. แก้ไขปรากฏการณ์ของการเกิดสัญญาณรบกวน ตามขอบของวัตถุที่สว่างเมื่อใช้ Canon Log สำหรับการบันทึกภาพยนตร์


  EOS R6 – เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.5.0

  1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจจับศีรษะและรองรับการตรวจจับขณะสวมหมวกนิรภัยหรือแว่นตาในการเล่นกีฬาฤดูหนาว
  2. เพิ่มตัวเลือกยานพาหนะ [Vehicles] ในเมนูตัวเลือกวัตถุที่ต้องการตรวจจับ [Subject to detect] ของแท็บโฟกัสอัตโนมัติ [AF] ซึ่งรองรับการตรวจจับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการแข่งรถ
  3. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการตรวจจับดวงตาให้ทำงานเพิ่มเติมในกรณีต่อไปนี้:
   ก. เมื่อมีเงาตกลงบนใบหน้า
   ข. เมื่อผมตกลงมาปรกตา
  4. รองรับการตรวจจับที่ลำตัวของมนุษย์ในกรณีที่ดวงตา ใบหน้า หรือศีรษะถูกบังไว้หรือไม่สามารถตรวจจับได้ ในกรณีนี้กล้องจะตรวจจับไปที่ลำตัวและติดตามอย่างต่อเนื่อง
  5. สามารถนำเข้าข้อมูลสมดุลแสงขาว [MWB] จากหน้าจอควบคุมการทำงานแบบเร็ว (Quick Control) ขณะถ่ายภาพนิ่ง
  6. ปิดการใช้งานฟังก์ชั่น center select ของมัลติคอนโทรลเลอร์ เพื่อป้องกันการถ่ายโอนภาพโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่าง “ปฏิบัติการถ่ายโอนข้อมูลแบบ FTP”
  7. เมื่อมีการกำหนดฟังก์ชั่นการให้คะแนนสำหรับปุ่ม [Protect / Voice memo]  จะสามารถทำการบันทึกเสียงได้โดยการกดปุ่มค้างไว้
  8. การใส่การ์ดหน่วยความจำ 2 ใบพร้อมกัน สามารถตั้งค่าวิธีการบันทึกและเลือกว่าจะตั้งให้การ์ดใดเป็นการ์ดหลักหรือการ์ดรอง
  9. เพิ่ม [Suppress lower frame rate]  ให้กับเมนู [Smooth] ในพารามิเตอร์ [Disp. performance]  ซึ่งช่วยให้สามารถแสดงหน้าจอการถ่ายภาพด้วยอัตราเฟรมที่ลดลงแม้ในที่มืด
  10. การตั้งค่าเริ่มต้นของ  [FTP server] → [Passive mode] เป็นเปิดการใช้งาน [Enable]
  11. ปรับปรุงความเสถียรของการทำงานระหว่างการการถ่ายโอนข้อมูลแบบ FTP
  12. ปรับปรุงการควบคุมระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัว (IBIS) เมื่อใช้เลนส์ EF เฉพาะบางตัวที่ไม่มีฟังก์ชั่นป้องกันภาพสั่นไหว
  13. แก้ไขปรากฏการณ์ของการเกิดสัญญาณรบกวน ตามขอบของวัตถุที่สว่างเมื่อใช้ Canon Log สำหรับการบันทึกภาพยนตร์


  EOS-1D X Mark III – เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.6.0

  1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจจับศีรษะและรองรับการตรวจจับขณะสวมหมวกนิรภัยหรือแว่นตาในการเล่นกีฬาฤดูหนาว
  2. ปิดการใช้งานฟังก์ชั่น center select ของมัลติคอนโทรลเลอร์ เพื่อป้องกันการถ่ายโอนภาพโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่าง “ปฏิบัติการถ่ายโอนข้อมูลแบบ FTP”
  3. เมื่อมีการกำหนดฟังก์ชั่นการให้คะแนนสำหรับปุ่ม [Protect / Voice memo]  จะสามารถทำการบันทึกเสียงได้โดยการกดปุ่มค้างไว้
  4. การใส่การ์ดหน่วยความจำ 2 ใบพร้อมกัน สามารถตั้งค่าวิธีการบันทึกและเลือกว่าจะตั้งให้การ์ดใดเป็นการ์ดหลักหรือการ์ดรอง
  5. การตั้งค่าเริ่มต้นของ  [FTP server] → [Passive mode] เป็นเปิดการใช้งาน [Enable]
  6. ตั้งค่าเริ่มต้นของ [Connection option settings], [FTP transfer settings] และ [Power saving] เป็นปิดการใช้งาน [Disable]
  7. ปรับปรุงความเสถียรของการทำงานระหว่างการการถ่ายโอนข้อมูลแบบ FTP
  8. แก้ไขปรากฏการณ์ของการเกิดสัญญาณรบกวน ตามขอบของวัตถุที่สว่างเมื่อใช้ Canon Log สำหรับการบันทึกภาพยนตร์

   

  โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากรายการด้านล่างนี้ เพื่อค้นหาการอัปเดตเฟิร์มแวร์และวิธีการ

  ติดต่อสอบถามข้อมูล:
  หากพบปัญหากรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ท่านที่สุด

  โพสต์ครั้งแรก วันที่ 2 ธันวาคม 2021

   

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง