สำหรับผู้ที่ใช้ฟังก์ชันบันทึกต่อเนื่องของกล้องถ่ายวิดีโอมืออาชีพและกล้องถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล - Canon Thailand

28 ก.ค. 2022

  สำหรับผู้ที่ใช้ฟังก์ชันบันทึกต่อเนื่องของกล้องถ่ายวิดีโอมืออาชีพและกล้องถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล

  เมื่อเร็วๆ นี้ แคนนอนได้รับทราบปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นในบางครั้งขณะมีการใช้กล้องถ่ายวิดีโอมืออาชีพ XF605 และกล้องถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล EOS C70 และ EOS R5C ตามรายละเอียดด้านล่าง

  อย่างไรก็ตาม แคนนอนต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่ลูกค้าได้รับอันเป็นผลมาจากปัญหานี้  และขอความกรุณาให้ทุกท่านอดทนรอให้เราดำเนินการแก้ไขปัญหานี้จนเสร็จสิ้น

  ปัญหา
  ในบางครั้ง กล้องที่เปิดใช้ฟังก์ชันบันทึกต่อเนื่อง* อาจไม่สามารถใช้งานได้ขณะทำการบันทึกซ้ำตามปกติ และพัดลมอาจแสดงข้อผิดพลาดหรือไฟแสดงการเข้าถึงการ์ดอาจกะพริบในระหว่างนั้น

  * ฟังก์ชันบันทึกต่อเนื่องเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกภาพอย่างต่อเนื่องไปยังการ์ด SD และทำงานเป็นอิสระแยกจากปุ่ม REC โดยสามารถตั้งค่าเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้เฉพาะเมื่อเลือก MP4 เป็นรูปแบบการบันทึกเท่านั้น  

  ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่นบันทึกต่อเนื่อง

  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ
  กล้องถ่ายวิดีโอมืออาชีพ XF605: หมายเลขประจำเครื่องหลักที่ 7 จากด้านซ้ายเป็นเลข 2 หรือที่เก่ากว่า

  กล้องถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล EOS C70: หมายเลขประจำเครื่องหลักที่ 7 จากด้านซ้ายเป็นเลข 5 หรือที่เก่ากว่า

  กล้องถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล EOS R5 C: หมายเลขประจำเครื่องหลักที่ 7 จากด้านซ้ายเป็นเลข 3 หรือที่เก่ากว่า

   

  การดำเนินการแก้ไขของแคนนอน
  เรากำลังดำเนินการปล่อยเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดที่มีการแก้ไขปัญหาข้างต้นแล้ว  โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านของคุณในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะใช้ฟังก์ชั่นบันทึกต่อเนื่อง

  โพสต์ครั้งแรก วันที่ 28 ก.ค. 2022

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง