แคนนอนบริการซ่อมฟรี สำหรับเลนส์แบบเปลี่ยนได้ EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II และ EF-S18-55mm F3.5-5.6 III ที่ใช้ร่วมกับกล้องดิจิตอล SLR และกล้องมิเรอร์เลส - Canon Thailand

31 ต.ค. 2023

  แคนนอนบริการซ่อมฟรี สำหรับเลนส์แบบเปลี่ยนได้ EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II และ EF-S18-55mm F3.5-5.6 III ที่ใช้ร่วมกับกล้องดิจิตอล SLR และกล้องมิเรอร์เลส

  แคนนอนขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเสมอมา

  เนื่องจากว่าแคนนอนได้รับการยืนยันแล้วว่าเลนส์แบบถอดเปลี่ยนได้สำหรับกล้องดิจิทัล SLR และกล้องมิเรอร์เลส ซึ่งเป็นเลนส์ในรุ่น EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II และ EF-S18-55mm F3.5-5.6 III จำนวนหนึ่งที่ผลิตขึ้นในช่วงปี 2566 ได้รับผลกระทบจากปัญหาบางประการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าสำหรับปัญหานี้ได้แสดงรายละเอียดไว้ที่ด้านล่าง

  แคนนอนขออภัยผู้ใช้ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้รับความไม่สะดวกจากปัญหานี้

  อย่างไรก็ตาม เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยมาตรการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรา

  ปัญหาที่พบ
  เมื่อถ่ายภาพในโหมด One-Shot AF ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ เลนส์จะไม่สามารถจับโฟกัสได้และระบบโฟกัสของเลนส์จะทำงานต่อเนื่องตลอดเวลา

  โปรดทราบว่าอุณหภูมิของบริเวณที่กล้องถูกใช้งานมีผลต่อความถี่ของปัญหานี้ หากอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมขณะถ่ายภาพสูงขึ้น ความถี่ของปัญหาจะลดลง

  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ
  เลนส์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เป็นเลนส์รุ่น EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II และ EF-S18-55mm F3.5-5.6 III ที่ผลิตในปี 2566

  โปรดทราบว่า ถึงแม้เลนส์ของคุณอาจได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเลนส์ตัวอื่นในรุ่นเดียวกันที่สามารถทำงานได้ตามปกติโดยไม่ได้รับผลกระทบใดจากการถ่ายภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ

  ตำแหน่งบนเลนส์ที่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์

  เลนส์ EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II และ EF-S18-55mm F3.5-5.6 III ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นเลนส์ที่มีหมายเลขต่อไปนี้ปรากฏอยู่ในสี่หลักแรกของหมายเลขประจำเครื่อง (10 หลัก) ที่ประทับอยู่บนตัวเลนส์:(ดูภาพด้านล่าง)

  หมายเลขประจำเครื่องของเลนส์ที่ได้รับผลกระทบ

  ปัญหานี้เกิดขึ้นกับเลนส์บางตัวที่ผลิตภายในช่วงเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

  หากต้องการตรวจสอบว่าเลนส์ของคุณได้รับผลกระทบหรือไม่ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  “วิธีตรวจสอบว่าเลนส์ของคุณได้รับผลกระทบหรือไม่”

  วิธีตรวจสอบว่าเลนส์ของคุณได้รับผลกระทบหรือไม่:

  1. คลิกปุ่ม [ค้นหา/Search] ด้านล่างเพื่อแสดงหน้าจอป้อนหมายเลขซีเรียล
  2. กรอกหมายเลขซีเรียลของเลนส์ของคุณ (10 หลัก) จากนั้นคลิกปุ่ม [ส่ง]
  3. หนึ่งในสามข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
   “เลนส์ของคุณไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ” (“Your lens is NOT an affected product.”)
   “เลนส์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ” (“Your lens is an affected product.”)
   “หมายเลขไม่ถูกต้อง” (“Invalid number”)

  Search

  *รายชื่อเลนส์ที่ได้รับผลกระทบจะทำการอัพเดทเป็นประจำตามความจำเป็น

  การสนับสนุนลูกค้า
  โปรดทราบว่าบริการซ่อมเลนส์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจะครอบคลุมเฉพาะเลนส์ที่ได้รับผลกระทบจากสาเหตุข้างต้นเท่านั้น และอาจมีการเรียกเก็บค่าซ่อมแซมเพิ่มเติมหากเลนส์ของลูกค้ามีปัญหาอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวถึงในที่นี่

  สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะส่งเลนส์มาซ่อม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดฝาปิดหน้าเลนส์และฝาครอบกันฝุ่นมาพร้อมกับตัวเลนส์แล้ว ทั้งนี้ แคนนอนจะรับเฉพาะเลนส์ของลูกค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น (ไม่รับกล้อง)

  ระยะเวลาในการรับซ่อมฟรี
  จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569

  ข้อมูลในการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล
  หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

  โพสท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2023