วิธีป้องกันความเสี่ยงของ WPA2 (KRACKs) ในพรินเตอร์หน้ากว้างที่มีฟีเจอร์ Wi-Fi - Canon Thailand

08 ธ.ค. 2017

  วิธีป้องกันความเสี่ยงของ WPA2 (KRACKs) ในพรินเตอร์หน้ากว้างที่มีฟีเจอร์ Wi-Fi

   ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแคนนอน

  จากการตรวจพบความเสี่ยงของ WPA2 (KRACKs) แคนนอนขอแนะนำวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงที่มีต่อผลิตภัณฑ์แคนนอน  ดังนี้

  ข้อมูลเกี่ยวกับ KRACKs:
  เมื่อเร็วๆ นี้มีการประกาศเรื่องความเสี่ยงที่เรียกว่า KRACKs ใน standard wireless LAN (Wi-Fi) encryption protocol WPA2 ความเสี่ยงดังกล่าวทำให้ผู้โจมตีระบบสามารถขัดขวางการส่งสัญญาณ Wi-Fi ระหว่าง client (terminal equipped with Wi-Fi functionality) กับ access point (เช่น เราเตอร์) เพื่อกระทำการที่อาจสร้างความเสียหาย ดังนั้น ผู้ที่อยู่นอกพื้นที่สัญญาณ Wi-Fi หรือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่อยู่ไกลออกไปจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงนี้ได้

  ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา:
  พรินเตอร์หน้ากว้างที่มีฟีเจอร์ Wi-Fi 

  หมายเหตุ: บริการต่อไปนี้ไม่ได้รับผลกระทบจาก KRACKs เนื่องจากการสื่อสารมีการเข้ารหัส

  • Extended survey program

  วิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง:

  • ใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย (เช่น สายยูเอสบีหรืออีเธอร์เน็ต)
  • ใช้ Wireless Direct (เช่น พิมพ์โดยไม่ใช้เราเตอร์ LAN ไร้สาย)


  ปรดศึกษาขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจากคู่มือการใช้งาน (User's Guide) ของผลิตภัณฑ์

  แคนนอนขอแนะนำให้ผู้ใช้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน ที่มีการเชื่อมต่อด้วย

   ติดต่อสอบถาม:

  หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการ ที่ท่านสะดวก