ข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ ‘Meltdown’ และ ‘Spectre’ - Canon Thailand

20 ก.พ. 2018

  ข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ ‘Meltdown’ และ ‘Spectre’


  ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอน

  สืบเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับช่องโหว่ที่เรียกว่า Meltdown และ Spectre แคนนอนจึงขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลกระทบจากช่องโหว่ดังกล่าวที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘Meltdown’ และ ‘Spectre’:
  ช่องโหว่ที่รู้จักกันในชื่อ ‘Meltdown’ และ ‘Spectre’ซึ่งเกิดจากจุดอ่อนในระบบประมวลผลมาตรฐาน ได้รับการเปิดเผยออกมาเมื่อไม่นานมานี้ โดย ช่องโหว่ดังกล่าวทำให้สามารถอ่านข้อมูลในหน่วยความจำของตัวเครื่องได้แม้จะไม่มีสิทธิ์

  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ:
  ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อาจได้รับผลกระทบจาก ช่องโหว่ ดังกล่าว:
  imagePRESS Server / ColorPASS / imagePASS
  imagePRESS CR Server
  Canon Business Imaging Online MDS Cloud

  เราจะแจ้งข้อมูลล่าสุดให้ทราบโดยทันที
  หากมีข้อมูลที่เกี่ยวกับมาตรการใดๆในการตอบโต้กับช่องโหว่ Meltdown และ Spectre ที่มีผลกระทต่อผลิตภัณฑ์และบริการของแคนนอน

  ติดต่อสอบถาม:
  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการแคนนอน ที่ท่านสะดวก