สำหรับผู้ใช้กล้องดิจิตอลคอมแพค (รุ่น IXUS 145, IXUS 155, IXUS 255HS, IXUS 265HS, PowerShot SX270HS, PowerShot 280HS, PowerShot S200, PowerShot S120) - Canon Thailand

11 มี.ค. 2020 (อัพเดต)

  สำหรับผู้ใช้กล้องดิจิตอลคอมแพค (รุ่น IXUS 145, IXUS 155, IXUS 255HS, IXUS 265HS, PowerShot SX270HS, PowerShot 280HS, PowerShot S200, PowerShot S120)

   

  อัพเดท :
  ผลิตภัณฑ์นี้สิ้นสุดบริการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2020 เป็นต้นไป


  ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอน

  เป็นที่ยืนยันว่าพบปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อการทำงานของขั้วแบตเตอรี่ในกล้องดิจิตอลคอมแพครุ่น IXUS 255HS

  โดยรายละเอียดของปัญหาและนโยบายในการให้บริการของแคนนอนได้แจ้งไว้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

  บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อลูกค้าที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์และความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
  ทางแคนนอนได้มีความพยายามเป็นอย่างมากในการจัดการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานสินค้าได้อย่างมั่นใจ
  โดยหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจและความเข้าใจจากลูกค้าในอนาคต 

  อาการปัญหา

  เมื่อใส่แบตเตอรี่เข้าภายในตัวกล้อง ขั้วแบตเตอรี่ไม่สามารถเชื่อมต่อการทำงานและส่งผ่านกระแสไฟฟ้าได้ ถึงแม้ว่าจะใช้งานแบตเตอรี่ที่ได้ชาร์จประจุไฟจนเต็มแล้ว

  • ปรากฏข้อความ "Charge the battery" "เปลี่ยนแบตเตอรี่" แสดงขึ้นในทันที
  • ไม่สามารถเปิดใช้งานกล้องได้ในบางครั้ง
  • กล้องปิดการทำงานในระหว่างที่ใช้งานอยู่

  เครื่องรุ่นที่ได้รับผลกระทบ

  เครื่องรุ่นที่ได้รับผลกระทบ
  กล้องดิจิตอลคอมแพครุ่น IXUS 255HS เพียงบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

  อาการปัญหานี้อาจพบได้ในกล้องที่มีหมายเลขเครื่องหลักที่หกเป็นตัวเลข "0", "1", "2", หรือ "3"
  (Serial numbers ของกล้องที่อาจเกิดปัญหา)
  "xxxxx0xxxxxx" "xxxxx1xxxxxx" "xxxxx2xxxxxx" "xxxxx3xxxxxx"
  (สัญลักษณ์ x ใช้แทนตัวเลขอื่นๆที่ระบุเป็นหมายเลขเครื่องบนตัวกล้อง)

  IXUS 255HS

   

  ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม

  จากการตรวจสอบอาการปัญหาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสาเหตุปัญหาใหม่
  (ข้อผิดพลาดทางการผลิตตัวเชื่อมกระแสสัญญาณของแบตเตอรี่ในกล้องบางตัว)
  ทางบริษัทขอยืนยันว่าอาจเกิดปัญหาเดียวกันนี้ในกล้องรุ่นอื่นๆบางรุ่นตามที่ได้แสดงไว้ในรายการด้านล่างนี้

  ทางบริษัทต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นสำหรับลูกค้าที่ใช้งานกล้องและเกิดปัญหาดังกล่าว 

  กล้องรุ่น Serial number (หมายเลขเครื่อง) กล้องที่ได้รับผลกระทบ
  IXUS 255HS กล้องที่มีหมายเลขเครื่องหลักที่หก นับจากทางด้านซ้ายเป็นเลข "4" หรือกล้องตัวที่ผลิตก่อนหน้านี้ อาจเกิดปัญหาดังกล่าว
  IXUS 145 กล้องที่มีหมายเลขเครื่องหลักที่หก นับจากทางด้านซ้ายเป็นเลข “0” อาจเกิดปัญหาดังกล่าว
  IXUS 155 กล้องที่มีหมายเลขเครื่องหลักที่หก นับจากทางด้านซ้ายเป็นเลข “0” อาจเกิดปัญหาดังกล่าว
  IXUS 265HS กล้องที่มีหมายเลขเครื่องหลักที่หก นับจากทางด้านซ้ายเป็นเลข “0” อาจเกิดปัญหาดังกล่าว
  PowerShot SX280 HS กล้องที่มีหมายเลขเครื่องหลักที่หก นับจากทางด้านซ้ายเป็นเลข “0” ถึง “4” อาจเกิดปัญหาดังกล่าว
  PowerShot SX270 HS กล้องที่มีหมายเลขเครื่องหลักที่หก นับจากทางด้านซ้ายเป็นเลข “0” ถึง “4” อาจเกิดปัญหาดังกล่าว
  PowerShot S120 กล้องที่มีหมายเลขเครื่องหลักที่หก นับจากทางด้านซ้ายเป็นเลข “0” ถึง “1” อาจเกิดปัญหาดังกล่าว
  PowerShot S200 กล้องที่มีหมายเลขเครื่องหลักที่หก นับจากทางด้านซ้ายเป็นเลข “0” ถึง “1” อาจเกิดปัญหาดังกล่าว

   

  การช่วยเหลือ

  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบสามารถนำมารับบริการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะไม่อยู่ในระหว่างการรับประกันสินค้า
  หากได้รับการยืนยันเป็นที่แน่นอนว่ากล้องมีปัญหาโดยไม่สามารถเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเข้ากับขั้วแบตเตอรี่ได้
  ให้ลูกค้าสามารถนำกล้องมาพร้อมกับแบตเตอรี่เพื่อทำเรื่องแจ้งซ่อมตามอาการดังกล่าว

  กล้องที่มีอาการปัญหาข้างต้นและได้รับการซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องนำมาตรวจสอบหรือทำการซ่อมใหม่อีกครั้ง

  สำหรับลูกค้าที่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมกล้องไปก่อนหน้านี้ด้วยอาการปัญหาข้างต้น กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ตามข้อมูลด้านล่างนี้ 

  ช่องทางการติดต่อ

  โปรดติดต่อศูนย์บริการแคนนอนที่ใกล้บ้านท่าน เพื่อสอบถามข้อสงสัยและรับการบริการ

   

  โพสต์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2014

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง