เรียนผู้ใช้งานกล้อง EOS-1D X Mark III - Canon Thailand

25 มี.ค. 2020

  เรียนผู้ใช้งานกล้อง EOS-1D X Mark III

  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของแคนนอน

  เราได้รับการยืนยันว่าอาจพบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานกล้องดิจิตอล SLR EOS-1D X Mark III จึงมีแผนที่จะปล่อยอัพเดทเฟิร์มแวร์ใหม่ในช่วงต้นเดือนเมษายน เมื่อเฟิร์มแวร์ใหม่พร้อมที่จะปล่อยให้อัพเดทเราจะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ของเรา

  ขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้ใช้งานที่อาจประสบปัญหาและความไม่สะดวกเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  อาการที่พบ :
  เมื่อใช้งานกล้องโดยตั้งค่าปรับระดับอิเล็กทรอนิกส์เป็น “แสดง” ในโหมดช่องมองภาพ ในบางกรณีกล้องอาจใช้งานปุ่ม AF-ON หรือปุ่มชัตเตอร์ได้ไม่ปกติ

  สินค้าที่ได้รับผลกระทบ :
  EOS-1D X Mark III (เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.0.0)

  การแก้ปัญหา :
  ​​​​​​​
  ให้ตั้งค่าปรับระดับอิล็กทรอนิกส์เป็น “ซ่อน” ในโหมดช่องมองภาพ

  ขั้นตอนการตั้งค่า : เมนู / หมวดตั้งค่า แท็บที่ 2 / เลือกช่องมองภาพ / ระดับอิเล็กทรอนิกส์ *[ซ่อน]*ค่าเริ่มต้นจะตั้งค่าไว้เป็น “ซ่อน”

  การสนับสนุน :
  ​​​​​​​
  ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2020 เรามีแพลนที่จะปล่อยอัพเดทเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น

  ข้อมูลสำหรับติดต่อ :
  ​​​​​​​
  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

   

  โพสต์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2020

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง