สำหรับผู้ใช้กล้อง PowerShot SX280 HS - Canon Thailand

15 ก.ค. 2019

  สำหรับผู้ใช้กล้อง PowerShot SX280 HS

  เรียน คุณลูกค้าที่ใช้กล้อง PowerShot SX280 HS

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป แคนนอนจะยกเลิกการให้บริการข้อมูล GPS ส่วนเสริม (หรือเรียกว่า Assisted GPS หรือ A-GPS) ซึ่งใช้เพื่อลดระยะเวลาในการเรียกดึงข้อมูล GPS

  อย่างไรก็ดีคุณสมบัติ GPS ยังคงทำงานได้ตามปกติแม้จะมีการยกเลิกบริการ A-GPS ก็ตาม

  แคนนอนขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือและความเข้าใจของท่านเสมอมา

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง