ประกาศสำหรับผู้ใช้ image.canon - Canon Thailand

17 ส.ค. 2021 (อัพเดต)

  [ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 17 สิงหาคม 2564] โปรดคลิก ที่นี่ สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ บน image.canon

  ประกาศสำหรับผู้ใช้ image.canon

  วันที่ 7 สิงหาคม 2563

  เราขออภัยในความไม่สะดวกต่อผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ “image.canon” ของเรา

  โดยประกาศฉบับนี้ เราขอรายงานผลการตรวจสอบล่าสุดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้

  แคนนอนให้บริการเว็บไซต์ “image.canon” แก่ผู้ใช้งานทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วย
  (ก) พื้นที่จัดเก็บระยะสั้นซึ่งผู้ใช้บริการสามารถอัพโหลดและจัดเก็บภาพในระยะเวลานานถึง 30 วันและ
  (ข) พื้นที่จัดเก็บระยะยาวซึ่งผู้ใช้บริการสามารถจัดเก็บภาพในพื้นที่ขนาด 10GB ต่อผู้ใช้ โดยไม่มีการระบุวันหมดอายุการใช้บริการ

  เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 แคนนอนได้ดำเนินการเปลี่ยนซอฟท์แวร์เพื่อควบคุมการให้บริการพื้นที่จัดเก็บดังกล่าวเป็นเวอร์ชั่นใหม่ โดยมีรหัสประมวลข้อมูลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมพื้นที่จัดเก็บระยะสั้นได้ทำการประมวลข้อมูลทั้งในพื้นที่จัดเก็บระยะสั้นและพื้นที่จัดเก็บระยะยาว ส่งผลให้ภาพบางภาพซึ่งจัดเก็บไว้ในระยะเวลานานเกินกว่า 30 วันเกิดการสูญหาย

  และในวันที่ 4 สิงหาคม 2563  เราได้ตรวจสอบพบรหัสประมวลข้อมูลซึ่งเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี เราไม่พบการเข้าถึง image.canon โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลภาพแต่อย่างใด

  ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า เรายังไม่สามารถหามาตรการทางเทคนิคเพื่อกู้คืนไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่สูญหาย เราสามารถกู้คืนไฟล์ภาพนิ่งได้แต่ความละเอียดของภาพนิ่งที่กู้คืนได้จะมีขนาดไม่เท่าขนาดความละเอียดเดิม ทั้งนี้ เราต้องขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว มา ณ ที่นี้

  วันที่ 4 สิงหาคม 2563

  ขอบคุณที่ใช้บริการ image.canon

  เนื่องจาก เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เราพบความผิดปกติเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บระยะยาวขนาด 10 GB บน image.canon เราจึงงดให้บริการบน image.canon เป็นการชั่วคราวทั้งบนแอพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์บนเดสก์ทอปเพื่อตรวจสอบ จากการตรวจสอบ เราพบว่าไฟล์รูปและวีดิโอบางส่วนซึ่งบันทึกไว้ในพื้นที่จัดเก็บดังกล่าว ก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00น ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น เกิดการสูญหาย เรายืนยันว่า เหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อไฟล์ภาพนิ่งขนาดย่อ (thumbnails) ของไฟล์ที่สูญหาย และไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลรูปภาพแต่อย่างใด

  หลังจากที่ได้ดำเนินการแก้ไขความผิดปกติซึ่งส่งผลให้ไฟล์รูปและวีดิโอสูญหายดังกล่าว เราได้ดำเนินการเปิดให้บริการบน image.canon อีกครั้งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563

  ขณะนี้ ท่านยังสามารถดูภาพนิ่งดังกล่าวได้จากไฟล์ภาพขนาดย่อ (thumbnails) อย่างไรก็ตาม ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดหรือโอนย้ายไฟล์ภาพดังกล่าวได้ โดยข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นหากท่านพยายามดาวน์โหลดหรือโอนย้ายไฟล์ภาพดังกล่าว ทั้งนี้เรากำลังหามาตรการทางเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหานี้

  เราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า เราให้ความสำคัญสูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก.