รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศเวียดนาม ปี 2564

  มกราคม

  นครโฮจิมินห์

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 2
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกพิมพ์/326 3
  ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุกันกระแทก (แอร์เชล) 100
  ตลับหมึกพิมพ์/กล่องบรรจุภัณฑ์โทนเนอร์ 1089
  ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์ในการผลิต 9
  ตลับหมึกพิมพ์/ไม่ทราบรุ่น 248
  ตลับหมึกพิมพ์/วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ 645
  ตลับหมึกพิมพ์/ผง (Kg) 4
  ตลับหมึกพิมพ์/ฉลากสินค้า 286
  ตลับหมึกพิมพ์/อุปกรณ์สำหรับเติม 1

  รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผ่านมา

  ข้อมูลเพิ่มเติม