รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ประเทศมาเลเซีย

  2562

  มกราคม - กัวลาลัมเปอร์

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยตรวจยึดสินค้าดังต่อไปนี้

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน
  ตลับโทนเนอร์แคนนอน 045 ฯลฯ 40 ชิ้น
  ตลับโทนเนอร์แบบเติม / ตลับเปล่า 3829 ชิ้น
  ชิปปลอมสำหรับตลับโทนเนอร์ 1800 ชิ้น
  บรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์ / วัสดุกันกระแทก 1385 ชิ้น
  โฮโลแกรม / สติกเกอร์หมายเลขรุ่น 925 ชิ้น
  เครื่องทำความสะอาดตลับ 1 ชิ้น

  มิถุนายน, โคตาคินาบาลู

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 1 คน
   
  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึก 303 / 318 / 331 / FX9 /
  307 / 328 / 316 / 325 / 326 / 416 อื่นๆ
  197 ชิ้น
  ตลับผงหมึกแบบเติม 1896 ชิ้น
  บรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก   100 ชิ้น
  ฮอโลแกรม / แอร์เชล 255 ชิ้น

   

  กรกฎาคม, กัวลาลัมเปอร์

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  จำนวนผู้ต้องหา 2 คน
   
  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึกเปล่า 351 ชิ้น
  ตลับผงหมึกแบบเติม 159 ชิ้น
  ชิปสำหรับตลับหมึก 2100 ชิ้น
  ลูกกลิ้ง 6680 ชิ้น
  โทนเนอร์ดรัม 4200 ชิ้น
     
  เครื่องจักรในการผลิตสินค้าปลอม จำนวน
  เครื่องล้างตลับหมึก 1 ชิ้น
  ชิปอุปกรณ์เขียนโปรแกรม 1 ชิ้น
  ปริ้นเตอร์ 2 ชิ้น

   

  กรกฎาคม, กัวลาลัมเปอร์

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน

  ตลับผงหมึก 318 / 325 / 328

  9 ชิ้น

   

  กรกฎาคม, กัวลาลัมเปอร์

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึกเปล่า 523 ชิ้น
  กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก / แอร์เชล 42 ชิ้น
  โฮโลแกรม 18 ชิ้น

   

  พฤศจิกายน, Seri Kembangan

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกโทนเนอร์ 303 / 337 / 328 / FX 10 etc. 606 ชิ้น

  ธันวาคม, กัวลาลัมเปอร์

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าพนักงาน มีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  สินค้าปลอมที่ยึดได้ จำนวน
  ตลับหมึกโทนเนอร์ 326 2 ชิ้น

  2561

  มีนาคม - นีไลและกลัง

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  บรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก 2725 ชิ้น
     

  มิถุนายน - กัวลาลัมเปอร์

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  บรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก 10500 ชิ้น
  ฉลาก 20000 ชิ้น
  ฮอลโลแกรม 11000 ชิ้น
  ใบปลิว 20000 ชิ้น
     

  ตุลาคม - ปีนัง

  จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

  สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้ จำนวน
  ตลับผงหมึก 325 / 331 / 337 / 328 / 318 /
  312 / 303 / FX-9 / FX-3
  145 ชิ้น
  ตลับผงหมึกเปล่า 306 ชิ้น
  บรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก / แอร์เชล
  ฮอลโลแกรม / สติ๊กเกอร์หมายเลขโมเดล
  2300 ชิ้น
  ตลับผงหมึก CLI-726 / PGI-725 65 ชิ้น
   
   
   
   
   

  2560

  พฤษภาคม - รัฐสลังงอ

  เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางเป็นตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 586 ชิ้น ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 200 ชิ้น ตลับโทนเนอร์เปล่าจำนวน 13,789 ชิ้น กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 1,606 กล่อง กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 3,100 กล่อง และฉลาก/ฮอโลแกรมตราสินค้าแคนนอนปลอมอีกเป็นจำนวน 1,250 ชิ้น

  2559

  เดือนมีนาคม - เมืองปีนัง

  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 31 ชิ้น , ตลับหมึกรีฟิลแคนนอน 220 ชิ้น, ตลับหมึกเปล่าที่ยังไม่ได้บรรจุจำนวน 1,900 ชิ้น ,กล่องบรรจุภัณฑ์หมึกแคนนอนปลอมจำนวน 350 กล่อง และฮอโลแกรมตราสินค้าแคนนอนปลอม จำนวน 204 ชิ้น

  เดือนเมษายน - Terengganu

  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 8 ชิ้น , ตลับโทนเนอร์แคนนอนชนิดเติมจำนวน 66 ชิ้น , ตลับหมึกเปล่าจำนวน 912 ชิ้น , ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 32 ชิ้น , ตลับหมึกแคนนอนชนิดเติมจำนวน 828 ชิ้น , ฮอโลแกรมตราสินค้าแคนนอนปลอม จำนวนกว่า 1,000 ชิ้น , และผงโทนเนอร์ จำนวน 4 ถุง

  พฤศจิกายน - เซอลาโงร์

  เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้น และยึดของกลางเป็น ตลับโทนเนอร์แคนนอนชนิดเติมของปลอมจำนวน 703 ชิ้น ตลับโทนเนอร์เปล่าของปลอมรอการบรรจุ 4228 ชิ้น ผงโทนเนอร์ปลอมน้ำหนัก 40 กิโลกรัม เครื่องบรรจุผงโทนเนอร์ปลอมจำนวน 6 เครื่อง

  2558

  เดือนเมษายน - เมืองเปอตาลิง จายา

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกแคนนอนปลอมที่ยังบรรจุในสภาพไม่สมบูรณ์จำนวน 199 รายการ, หมึกแคนนอนปลอมที่ยังบรรจุในสภาพไม่สมบูรณ์จำนวน 300 รายการ, และป้ายตราผลิตภัณฑ์แคนนอนปลอมอีกมากกว่า 1,000 รายการ

  เดือนมิถุนายน - เมืองกัวลาลัมเปอร์

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดกล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอม 4 รายการ, ตลับหมึกเปล่าแคนนอน 600 รายการ, ตลับโทนเนอร์เปล่า 8,346 รายการ และสติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอม 581 ชิ้น

  เดือนสิงหาคม - เมืองกัวลาลัมเปอร์

  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 33 ชิ้น , ตลับโทนเนอร์แคนนอนที่ยังไม่ได้บรรจุโทนเนอร์อีกจำนวน 449 ชิ้น , กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนใช้แล้วจำนวน 33 กล่อง และฉลากแคนนอนปลอมจำนวน 30 ชิ้น

  2557

  มกราคม - กลัง 

  เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 229 ชิ้น ตลับผงหมึกเปล่า 1,634 ชิ้น สติ๊กเกอร์ฮอลโลแกรมแคนนอนปลอม 150 ชิ้น ฉลากสินค้าแคนนอนปลอม 3,500 ชิ้น และกล่องบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 1,250 ชิ้น

  กุมภาพันธ์ - เซอลาโงร์ 

  เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 741 ชิ้น ตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 119 ชิ้น และกล่องบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 20 ชิ้น

  เมษายน - เซอลาโงร์ 

  เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 39 ชิ้น ตลับผงหมึกแคนนอนเปล่า 2,455 ชิ้น และบรรจุภัณฑ์กล่องแคนนอนที่นำกลับมาใช้ใหม่ 68 ชิ้น 

  เดือนมิถุนายน - เมืองสลังงอร์

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 100 รายการ, ตลับหมึกเปล่าแคนนอน 1,052 รายการ, ตลับหมึกปลอมแคนนอน 26 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ใส่ตลับหมึกแคนนอนปลอม 198 รายการ และสติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอมและป้ายตราแคนนอน 849 ชิ้น

  เดือนกันยายน - เมืองกัวลาลัมเปอร์

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 117 รายการ และตลับหมึกเปล่าแคนนอนรวมอีก 1,882 รายการ

  2556

  มกราคม - กัวลาลัมเปอร์

  เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 685 ชิ้น

  ธันวาคม - โจโฮร์

  เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางตลับหมึกแคนนอนปลอม 130 ชิ้น
  และฉลากสินค้าแคนนอนปลอม 15 ชิ้น

  2555

  เมษายน - กัวลาลัมเปอร์

  เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางแบตเตอรี่กริปแคนนอนปลอม 77 ชิ้น

  กรกฎาคม - เซอลาโงร์

  เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางตลับหมึกแคนนอนปลอม 1,191 ชิ้น
  และกล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอม 3,214 ชิ้น 

  ตุลาคม - เซอลาโงร์

  เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 148 ชิ้น 
  และตลับผงหมึกเปล่าแคนนอน 586 ชิ้น