รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ประเทศมาเลเซีย

2562

มกราคม - กัวลาลัมเปอร์

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยตรวจยึดสินค้าดังต่อไปนี้

สินค้าปลอมที่ยึดได้จำนวน
ตลับโทนเนอร์แคนนอน 045 ฯลฯ40 ชิ้น
ตลับโทนเนอร์แบบเติม / ตลับเปล่า3829 ชิ้น
ชิปปลอมสำหรับตลับโทนเนอร์1800 ชิ้น
บรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์ / วัสดุกันกระแทก1385 ชิ้น
โฮโลแกรม / สติกเกอร์หมายเลขรุ่น925 ชิ้น
เครื่องทำความสะอาดตลับ1 ชิ้น

มิถุนายน, โคตาคินาบาลู

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา1 คน

สินค้าปลอมที่ยึดได้จำนวน
ตลับผงหมึก 303 / 318 / 331 / FX9 /
307 / 328 / 316 / 325 / 326 / 416 อื่นๆ
197 ชิ้น
ตลับผงหมึกแบบเติม1896 ชิ้น
บรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก  100 ชิ้น
ฮอโลแกรม / แอร์เชล255 ชิ้น

​​​​​​​

2561

มีนาคม - นีไลและกลัง

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน
บรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก2725 ชิ้น


มิถุนายน - กัวลาลัมเปอร์

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน
บรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก10500 ชิ้น
ฉลาก20000 ชิ้น
ฮอลโลแกรม11000 ชิ้น
ใบปลิว20000 ชิ้น


ตุลาคม - ปีนัง

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน
ตลับผงหมึก 325 / 331 / 337 / 328 / 318 /
312 / 303 / FX-9 / FX-3
145 ชิ้น
ตลับผงหมึกเปล่า306 ชิ้น
บรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก / แอร์เชล
ฮอลโลแกรม / สติ๊กเกอร์หมายเลขโมเดล
2300 ชิ้น
ตลับผงหมึก CLI-726 / PGI-72565 ชิ้น

2560

พฤษภาคม - รัฐสลังงอ

เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางเป็นตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 586 ชิ้น ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 200 ชิ้น ตลับโทนเนอร์เปล่าจำนวน 13,789 ชิ้น กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 1,606 กล่อง กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 3,100 กล่อง และฉลาก/ฮอโลแกรมตราสินค้าแคนนอนปลอมอีกเป็นจำนวน 1,250 ชิ้น

2559

เดือนมีนาคม - เมืองปีนัง

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 31 ชิ้น , ตลับหมึกรีฟิลแคนนอน 220 ชิ้น, ตลับหมึกเปล่าที่ยังไม่ได้บรรจุจำนวน 1,900 ชิ้น ,กล่องบรรจุภัณฑ์หมึกแคนนอนปลอมจำนวน 350 กล่อง และฮอโลแกรมตราสินค้าแคนนอนปลอม จำนวน 204 ชิ้น

เดือนเมษายน - Terengganu

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 8 ชิ้น , ตลับโทนเนอร์แคนนอนชนิดเติมจำนวน 66 ชิ้น , ตลับหมึกเปล่าจำนวน 912 ชิ้น , ตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 32 ชิ้น , ตลับหมึกแคนนอนชนิดเติมจำนวน 828 ชิ้น , ฮอโลแกรมตราสินค้าแคนนอนปลอม จำนวนกว่า 1,000 ชิ้น , และผงโทนเนอร์ จำนวน 4 ถุง

พฤศจิกายน - เซอลาโงร์

เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้น และยึดของกลางเป็น ตลับโทนเนอร์แคนนอนชนิดเติมของปลอมจำนวน 703 ชิ้น ตลับโทนเนอร์เปล่าของปลอมรอการบรรจุ 4228 ชิ้น ผงโทนเนอร์ปลอมน้ำหนัก 40 กิโลกรัม เครื่องบรรจุผงโทนเนอร์ปลอมจำนวน 6 เครื่อง

​​​​​​​

2558

เดือนเมษายน - เมืองเปอตาลิง จายา

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกแคนนอนปลอมที่ยังบรรจุในสภาพไม่สมบูรณ์จำนวน 199 รายการ, หมึกแคนนอนปลอมที่ยังบรรจุในสภาพไม่สมบูรณ์จำนวน 300 รายการ, และป้ายตราผลิตภัณฑ์แคนนอนปลอมอีกมากกว่า 1,000 รายการ

เดือนมิถุนายน - เมืองกัวลาลัมเปอร์

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดกล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอม 4 รายการ, ตลับหมึกเปล่าแคนนอน 600 รายการ, ตลับโทนเนอร์เปล่า 8,346 รายการ และสติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอม 581 ชิ้น

เดือนสิงหาคม - เมืองกัวลาลัมเปอร์

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 33 ชิ้น , ตลับโทนเนอร์แคนนอนที่ยังไม่ได้บรรจุโทนเนอร์อีกจำนวน 449 ชิ้น , กล่องบรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์แคนนอนใช้แล้วจำนวน 33 กล่อง และฉลากแคนนอนปลอมจำนวน 30 ชิ้น

​​​​​​​

2557

มกราคม - กลัง 

เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 229 ชิ้น ตลับผงหมึกเปล่า 1,634 ชิ้น สติ๊กเกอร์ฮอลโลแกรมแคนนอนปลอม 150 ชิ้น ฉลากสินค้าแคนนอนปลอม 3,500 ชิ้น และกล่องบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 1,250 ชิ้น

กุมภาพันธ์ - เซอลาโงร์ 

เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 741 ชิ้น ตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 119 ชิ้น และกล่องบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 20 ชิ้น

เมษายน - เซอลาโงร์ 

เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 39 ชิ้น ตลับผงหมึกแคนนอนเปล่า 2,455 ชิ้น และบรรจุภัณฑ์กล่องแคนนอนที่นำกลับมาใช้ใหม่ 68 ชิ้น 

เดือนมิถุนายน - เมืองสลังงอร์

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 100 รายการ, ตลับหมึกเปล่าแคนนอน 1,052 รายการ, ตลับหมึกปลอมแคนนอน 26 รายการ, กล่องบรรจุภัณฑ์ใส่ตลับหมึกแคนนอนปลอม 198 รายการ และสติ๊กเกอร์ฮาโลแกรมแคนนอนปลอมและป้ายตราแคนนอน 849 ชิ้น

เดือนกันยายน - เมืองกัวลาลัมเปอร์

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 117 รายการ และตลับหมึกเปล่าแคนนอนรวมอีก 1,882 รายการ

​​​​​​​

2556

มกราคม - กัวลาลัมเปอร์

เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 685 ชิ้น

ธันวาคม - โจโฮร์

เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางตลับหมึกแคนนอนปลอม 130 ชิ้น
​​​​​​​และฉลากสินค้าแคนนอนปลอม 15 ชิ้น

​​​​​​​

2555

เมษายน - กัวลาลัมเปอร์

เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางแบตเตอรี่กริปแคนนอนปลอม 77 ชิ้น

กรกฎาคม - เซอลาโงร์

เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางตลับหมึกแคนนอนปลอม 1,191 ชิ้น
และกล่องบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกแคนนอนปลอม 3,214 ชิ้น 

ตุลาคม - เซอลาโงร์

เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นและยึดของกลางตลับผงหมึกแคนนอนปลอม 148 ชิ้น 
​​​​​​​และตลับผงหมึกเปล่าแคนนอน 586 ชิ้น