รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ใประเทศเนปาล

2562

มีนาคม - กาฐมาณฑุ

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา
​​​​​​

4 คน

สินค้าปลอมที่ยึดได้จำนวน

บรรจุภัณฑ์ตลับโทนเนอร์

6900 ชิ้น


มิถุนายน - บิรัตนคร

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา
​​​​​​

5 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน

ตลับผงหมึก 303 / 308 / 312 / 313 / 325 / 328 / 337 / 925 / FX3

55 ชิ้น

กรกฎาคม - จานักปูร์

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา
​​​​​​

6 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน

ตลับผงหมึก 303 / 308 / 312 / 325 / 328 / 337 / EP22 / EP25

30 ชิ้น

แบตเตอรี่กล้อง NB-11L / NB-5L

4 ชิ้น

ที่ชาร์จแบตเตอรี่กล้อง

4 ชิ้น

กรกฎาคม, ละหาน

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา
​​​​​​

6 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน
ตลับผงหมึก 303 / 308 / 325 / 326 /
328 / 925 / FX9

46 ชิ้น

แบตเตอรี่กล้อง  

4 ชิ้น

ที่ชาร์จแบตเตอรี่กล้อง

4 ชิ้น

2561

กันยายน - กาฐมาณฑุ

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา
​​​​​​

2 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน
ตลับผงหมึก 337 / 303/ 325/ 326/ 308/ 328/ EP22/ FX9

364 ชิ้น

วัสดุบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก

50 pcs


กันยายน - กาฐมาณฑุ

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา
​​​​​​

3 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน

แบตเตอรี่กล้อง LP-E6 / LP-E12 / NB-4L / LP-E8 / NB-6L / NB-8L / NB-11L / NB-12L / LP-E10 / BP-511A

50 ชิ้น

ที่ชาร์จแบเตอรี่กล้อง LC-E6E

18 ชิ้น

วัสดุบรรจุภัณฑ์แบตเตอรี่กล้อง

40 ชิ้น

ฟิลเตอร์กล้อง

8 ชิ้น


พฤศจิกายน - บีกูร์

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา
​​​​​​

4 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน

ตลับผงหมึก 303 / 337 / 325 / 328 / 308

92 ชิ้น

วัสดุบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก

28 ชิ้น


ธันวาคม - กาฐมาณฑุ

จับกุมโดยเจ้าพนักงาน โดยมีผลการจับกุมดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ต้องหา
​​​​​​

2 คน

สินค้าปลอมที่ถูกยึดได้จำนวน

ตลับผงหมึก 303 / 325 / 308 / 337 / EP22

20 ชิ้น

วัสดุบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึก

6 ชิ้น


2559

เดือนมีนาคม - เมืองกาฐมาณฑุ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้น และบุกยึดสินค้าแคนนอนปลอมแปลง ได้แก่ ตลับโทนเนอร์แคนนอนปลอมจำนวน 95 ชิ้น และตลับหมึกแคนนอนปลอมจำนวน 130 ชิ้น

2556

เดือนธันวาคม - เมืองการ์ทมันดุ

จากการตรวจค้น และจับกุมระหว่างการกวาดล้างตลาดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมจำนวน 104 ชิ้น

​​​​​​​