รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศปากีสถาน - ต่อต้านของปลอม - Canon Thailand

  รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศปากีสถาน

  2557

  เดือนเมษายน - เมืองการาจี

  จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างการกวาดล้างตลาด ได้ทำการยึดหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 1,289 รายการ และตลับหมึกปลอมแคนนอน 345 รายการ

   

  2556

  เดือนมีนาคม - เมืองไฮเดอราแบด

  จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างการกวาดล้างตลาด ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมจำนวน 171 ชิ้น

   

  เดือนกันยายน - เมืองการาจี

  จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างการกวาดล้างตลาด ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมจำนวน 1,059 ชิ้น

   

  2555

  เดือนมิถุนายน - เมืองการาจี

  จากการสืบสวนและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับผงหมึกปลอมจำนวน 222 ชิ้น

   

  เดือนกันยายน - เมืองการาจี

  จากการสืบสวนและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมจำนวน 422 ชิ้น