รายงานการจับกุมและการตรวจยึดสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศปากีสถาน

2557

เดือนเมษายน - เมืองการาจี

จากการตรวจค้นและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างการกวาดล้างตลาด ได้ทำการยึดหมึกปลอมแคนนอนจำนวน 1,289 รายการ และตลับหมึกปลอมแคนนอน 345 รายการ


​​​​​​​

2556

เดือนมีนาคม - เมืองไฮเดอราแบด

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างการกวาดล้างตลาด ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมจำนวน 171 ชิ้น

เดือนกันยายน - เมืองการาจี

จากการตรวจค้น และจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างการกวาดล้างตลาด ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมจำนวน 1,059 ชิ้น

2555

เดือนมิถุนายน - เมืองการาจี

จากการสืบสวนและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับผงหมึกปลอมจำนวน 222 ชิ้น

เดือนกันยายน - เมืองการาจี

จากการสืบสวนและจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการยึดตลับหมึกปลอมจำนวน 422 ชิ้น