แคนนอน สนับสนุน “กิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย” ณ อาคารสาทร สแควร์ - Canon Thailand

    แคนนอน สนับสนุน “กิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย”
    ณ อาคารสาทรสแควร์

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เชิญชวนพนักงานแคนนอนที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เข้าร่วม “กิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อช่วยสภากาชาดไทยในการจัดหาโลหิตสำรองเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย และส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศต่อไป ณ หน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่ บริเวณล๊อบบี้ อาคารสาทร สแควร์ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคเลือดทั้งสิ้น 174 คน ในจำนวนนี้แบ่งเป็นพนักงานแคนนอน จำนวน 27 คน และพนักงานในบริษัทอื่นๆ จำนวน 147 คน ซึ่งผู้บริจาคโลหิตทุกคนยังได้รับของที่ระลึกจากแคนนอนอีกด้วย