แคนนอน คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะบริษัทที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - Canon Thailand

    แคนนอน คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะบริษัทที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว
    ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
    ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอิมเมจจิ้งระดับโลก รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะบริษัทที่ได้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 พร้อมรับเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวประจำปี 2566 สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารทั้งสิ้น 22 รุ่น เพื่อเป็นเครื่องยืนยันความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค โดยมีคุณวิภพ เล้าเรืองศิลป์ชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนรับมอบโล่และเกียรติบัตร ภายในงานฉลองครบรอบ 30 ปีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

    คุณวิภพ เล้าเรืองศิลป์ชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า "แคนนอน รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราพร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ส่งเสริมความยั่งยืนในทุก ๆ มิติ ตั้งแต่กระบวนการผลิต ฟังก์ชันการทำงานของเครื่องที่ประหยัดพลังงาน ไปจนถึงวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป”